nieuws

Werklozen opgeleid tot bouwvakker

bouwbreed Premium

sappemeer ­ Werklozen opleiden en inzetten bij grootschalige sanerings­ en wijkvernieuwsprogramma’s in Groningen. Dit is het doel van het bouwproject van de vereniging Samenwerking Herintreding Bouwvakkers (SHB) in Sappemeer en het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten (BOA) van de provincie Groningen.

Behalve het terugdringen van de werkloosheid heeft het project RENOV (renovatie) als doel een hogere instroom in de bouwsector te creëren. SHB en BOA verwachten namelijk dat het binnenkort weer moeilijk wordt om vacatures voor uitvoerende functies in de bouwsector op te vullen. Jongeren kiezen minder vaak voor een technisch beroep en door vergrijzing neemt de uitstroom toe. Aan het project mogen 24 langdurig werklozen meedoen. Hieronder vallen ook specifieke doelgroepen zoals vroegtijdige schoolverlaters, mensen van etnische afkomst en mensen met een lage of geen beroepsopleiding. De kandidaten moeten affiniteit hebben met een beroepsrichting in de bouw. Het project bestaat uit een vakgerichte opleiding, twee stages van één maand en intensieve begeleiding op de werkplek. Het Europees Sociaal Fonds, provincie Groningen, het bedrijfsleven en een groot aantal gemeenten in Groningen leveren een financiële bijdrage.

Reageer op dit artikel