nieuws

Wallonië wil Maas tegen overstromingen beveiligen

bouwbreed

luik/maastricht ­ Het Waalse gewest gaat honderden miljoenen euro’s uittrekken voor het beveiligen tegen overstromingen van de Maas in België. Het gewest heeft dit ‘Regenplan’ aan de provincie Limburg overlegd. Limburg reageerde gisteren verheugd op de Belgische plannen.

Het gewest wil langs de Maas woningen en campings verplaatsen, en zorgen voor overloop­ en buffergebieden. Daardoor kan het water langer bovenstrooms worden vastgehouden. Limburg dringt al jaren aan op zo’n oplossing, en vindt ook dat Nederland daaraan moet meebetalen. Gedeputeerde M. Vestjens wil op 3 februari staatssecretaris Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat) voor deze medefinanciering winnen. Volgens berekeningen door Rijkswaterstaat zou er bij hevige regenval in 2050 zo’n 4600 kubieke meter water per seconde door de Maas in Limburg komen. Dat kan de regenrivier niet aan. Grote delen van Limburg zouden onder water lopen, ondanks beveiligingsmaatregelen die de komende tien jaar door projectbureau De Maaswerken worden genomen.

Wallonië beslist eind maart definitief over het Regenplan. Voor die tijd moeten de gemeenten de begin januari overstroomde gebieden nauwkeurig in kaart brengen.

Limburg wil wel met het Waalse gewest overleggen hoe het Regenplan er concreet gaat uitzien. Volgende week praat gedeputeerde Vestjens ook met het Vlaamse gewest over de bestrijding van de overlast door hoog water. (anp)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels