nieuws

Spoorvertraging blijft zonder extra geld

bouwbreed Premium

utrecht ­ Zonder acute investering van 209 miljoen euro extra voor onderhoud aan het spoor blijven structureel vertragingen ontstaan. ProRail waarschuwt dat het spoorbedrijf met de beschikbare 753 miljoen niet verder komt dan lapwerk. Om het spoor beter te benutten is in totaal een bedrag van 1,5 miljard nodig.

ProRail ­ een samenwerkingsverband waarin Railinfrabeheer per 1 januari is opgegaan ­ heeft de noodklok geluid en hoopt op ingrijpen van het nieuwe kabinet. Afgelopen najaar bij de begrotingsbehandeling van het ministerie heeft de huidige Tweede Kamer een motie van GroenLinks voor 123 miljoen extra verworpen. Ook voorstellen om de aanleg van de bovenbouw van de Betuwelijn uit te stellen, hebben het niet gehaald. “We wachten af wat het volgende kabinet doet, maar politiek ‘Den Haag’ kan niet meer zeggen dat ze niet op de hoogte zijn”, licht woordvoerder E. Drent van ProRail toe. “De afgelopen jaren is verzuimd te investeren in het spoor waardoor de basiskwaliteit niet eens meer wordt gehaald. De middelen waren genoeg om te onderhouden, maar niet om delen te vervangen. In de driehoek aanleg, onderhoud en vervanging ligt al te lang de nadruk op oplappen.” ProRail waarschuwt dat het huidige budget het onmogelijk maakt om het contract met de NS na te komen. Het railbedrijf heeft beloofd per 1 januari 2005 de vertragingen met 40 procent terug te dringen, maar dreigt die toezegging niet na te kunnen komen.

Second opinion

ProRail wil het extra geld gebruiken voor vernieuwing van 800 kilometer zogenoemd Nefit­spoor. Ook veel wissels en overgangen zijn aan vervanging toe. Minister De Boer (verkeer) stuurt binnenkort het overzicht met de prioriteiten aan de Tweede Kamer. Adviesbureau Twijnstra Gudde heeft de budgetaanvraag van ProRail voor dit jaar doorgelicht. Het bureau van de Delftse professor Horvat studeert in een second opinion momenteel nog eens op de cijfers. Minister De Boer heeft vorige maand al aangekaart dat eigenlijk extra budget nodig is voor onderhoud. Een mogelijkheid om in de nieuwe regeerperiode geld vrij te maken is de aanleg van de Zuiderzeelijn op de lange baan te schuiven. Het onderwerp staat op de agenda in de huidige verkiezingscampagne en zal een punt van onderhandeling worden tijdens de formatie van het nieuwe kabinet.

Reageer op dit artikel