nieuws

Samenwerking bij nieuwe projecten in Groningen

bouwbreed

groningen ­ De provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn gaan de komende jaren intensief samenwerken bij de ontwikkeling van de Oostrand van Zuidhorn. Het is in het belang van beide partijen dat er bij de realisatie van diverse nieuwbouwprojecten een goede onderlinge samenhang komt.

De integrale aanpak is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin de verhouding en rolverdeling nader zijn uitgewerkt.

In Zuidhorn wordt gewerkt aan een nieuwbouwwijk aan de oostrand. Het centrum gaat op de schop, er komt een nieuw woonzorgcentrum en er dient een benzinestation te worden verplaatst.

In verband met de verbreding en verdieping van het Van Starkenborghkanaal komen er twee nieuwe bruggen. In de plannen wordt eveneens een baggerdepot ingericht en is een tunnel onder de spoorlijn Groningen­Leeuwarden in voorbereiding.

In verband met de werkzaamheden moet een belangrijke verkeersader worden omgelegd waarvan de provincie de uitvoering en financiering voor haar rekening neemt. De kosten van de spoorwegtunnel worden gedragen door de grondexploitatie van de nieuw aan te leggen woonwijk. De provincie zal daarin 776.000 euro bijdragen. Aan de wegomlegging en de bouw van de spooronderdoorgang besteedt de provincie 2,3 miljoen euro.

Met de steun van de provincie kan het project Oostrand Zuidhorn sneller worden gerealiseerd. Het nieuwe woonzorgcentrum dient in 2006 klaar te zijn. Daarvóór moeten de nieuwe tunnel en de wegomlegging van de N355 een feit zijn.

Reageer op dit artikel