nieuws

Rijksoverheid neemt stijging van zandprijzen voor lief

bouwbreed

den haag ­ Het Rijk stuurt aan op een tekort aan beton­ en metselzand en wil af van de bemoeienis met grondstoffen. Dat de prijzen daardoor zullen stijgen neemt de grootste afnemer op de koop toe. Staatssecretaris Schultz verwacht geen vertraging bij projecten en vertrouwt op marktwerking. Voorzitter Westra van de toeleveranciers vindt dat “simplistisch en onverantwoord”.

Staatssecretaris Schultz (verkeer en waterstaat) stuurde na ruim een halfjaar radiostilte, afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer. De nonchalante houding van het ministerie druipt van de brief. Alle bezwaren van het bedrijfsleven over de gevolgen van tekorten worden weggewuifd. Het kabinet acht het risico van schaarste “aanvaardbaar”. Het ministerie overweegt in een bezuinigingsronde haar coördinerende taak helemaal af te stoten en staat op het standpunt dat marktwerking alle problemen oplost. Het ministerie lijkt zich erbij neer te leggen dat lagere overheden weigeren mee te werken aan winlocaties op het land. Omdat het aantal traditionele winlocaties snel terugloopt, wordt daarbij ingezet op alternatieven. Als mogelijkheden heeft het ministerie daarbij de Noordzee, de grote rivieren en hergebruik van grondstoffen op het oog. Ook verwacht het Rijk veel van andere bouwmaterialen, zoals hout in plaats van baksteen. Het ministerie is niet van plan nieuwe winlocaties op land af te dwingen en ziet geen heil meer in verplichte taakstellingen voor de provincies.

Onbegrijpelijk

Jaarlijks wordt zo’n 22 miljoen ton aan beton­ en metselzand gebruikt bij bouwprojecten. De overheid is zelf de grootste afnemer. Volgens woordvoerder Van der Weegen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat neemt het Rijk het bijbehorende prijskaartje op de koop toe. NVTB­voorzitter Westra vindt de houding van het ministerie onbegrijpelijk. Hij is bang dat hij over een jaar of vijf ­ als de tekorten zichtbaar worden ­ met een nieuwe staatssecretaris aan tafel zit om achteraf te moeten constateren dat verzuimd is maatregelen te treffen. “Deze markt is nu eenmaal niet te vergelijken met bijvoorbeeld de oliemarkt. Zandwinning is geen kwestie van een pomp aanzetten of een kraan opendraaien. Het kost al gauw tien jaar voordat een winlocatie in gebruik komt.” De brancheorganisatie probeert Den Haag op andere gedachten te brengen, maar merkt dat de “politiek nauwelijks aanspreekbaar is”. Na de verkiezingen beginnen ze een nieuw offensief, want voorlopig weigeren de marktpartijen zich neer te leggen bij de lakse houding van het ministerie. “Het is echt verkeerd beleid. De voorgestelde alternatieven zijn vooralsnog in de praktijk onwerkbaar. Voor winning in de Noordzee bijvoorbeeld blijkt net zo goed een procedurecircus van vele jaren nodig.”

Reageer op dit artikel