nieuws

Respijt voor fondsen om buffers te creëren

bouwbreed

den haag ­ Pensioenfondsen mogen er langer over doen om hun buffers op het gewenste peil te brengen. Dat hebben staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) en de sociale partners in de Stichting van de Arbeid afgesproken.

Een al eerder geuite wens van sociale partners is gedeeltelijk gehonoreerd. De Pensioen­ en Verzekeringskamer, de waakhond van onder meer pensioenfondsen, had verordonneerd dat pensioenfondsen in een jaar tijd de gewenste dekkingsgraad van 105 procent moeten halen. De meeste fondsen zitten daaraan, degene die het niet haalt zal dat snel moeten doen. Vanwege de economische situatie momenteel en de gedaalde beurskoersen die een aanslag hebben gepleegd op de buffers van pensioenfondsen, zullen ze ook hun buffers weer moeten aanvullen. Dat zal echter wat meer tijd vergen tenzij de premies naar grote hoogte stijgen, iets dat sociale partners niet willen. Ook de politiek ziet het probleem daarvan in. Als de pensioenpremies te hard stijgen zal dit met de stijging van de ziektekostenpremies leiden tot lagere besteedbare inkomens van werkgevers. De afgesproken loonmatiging komt daardoor onder druk te staan. De grote angst is bovendien dat de beurskoersen nog verder dalen. Doordat de buffers deels zijn opgesoupeerd, zet dit de dekkingsgraden van de fondsen verder onder druk en dreigen er meer onder de door de PVK vereiste 105 procent te dalen. Verdere premiestijging is dan onontkoombaar.

Bpf Bouw

Bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (Bpf Bouw) is het probleem overigens aanzienlijk minder groot. Doordat dit fonds van oudsher stevig in vastgoed zit (30 procent van het belegde vermogen dat een positief rendement oplevert) en nog meer belegt in vastrentende waarden, is het verlies vorig jaar beperkt gebleven tot 2,6 procent. De dekkingsgraad ligt op 123 procent. Dat is voor het pensioenfonds ook reden geweest de premies te handhaven op 11,5 procent voor zowel bouwplaats­ als UTA­personeel. Dat ligt wel ver onder de kostendekkende premie die 19,4 procent zou moeten bedragen.

Reageer op dit artikel