nieuws

Regels op bouwplaats sterk verruimen

bouwbreed

Zou een grotere vrijheid bij het naleven van de regels omtrent veiligheid op de werkplek tot een beter resultaat kunnen leiden? Door extra bewegingsvrijheid zouden specifieke problemen in elk geval sneller kunnen worden aangepakt. En aangezien geen twee bouwplaatsen dezelfde zijn, is die snelle aanpak volgens Cees van Vliet wenselijk.

Op zich is met regels natuurlijk niets mis. Regels zijn er voor de goede orde, zonder regels wordt het al snel een rommeltje. Toch zal zelfs de regelgever ook de zwakte van het fenomeen regel moeten erkennen. Vaak laat immers de naleving te wensen over. Soms komt dat door een weerbarstige houding bij het publiek. Wat van bovenaf wordt opgelegd, leidt nu eenmaal tot tegenstand. Soms leiden regels ook tot gemakzucht; er wordt gedacht: overal is een regel voor, van mij wordt dus geen initiatief verwacht. Een ander belangrijk manco aan regels is dat ze niet altijd aansluiten op de praktijk. De bouwplaats is geen vaststaande werkplek waar zelden iets verandert. De bouwplaats is een dynamisch geheel. Elke dag kunnen nieuwe risico’s ontstaan. Regelgeving, hoe goed bedoeld ook, kan nooit voor alle specifieke knelpunten een oplossing bieden. Gezien de beperktheid van de regelgeving, is het raadzaam voor die bijzondere gevallen de grenzen van het toelaatbare eens te onderzoeken. Het voordeel van een meer vrije invulling van regels, is dat de aanpak daardoor vaak sneller en doeltreffender gebeurt. Een belangrijk bijkomend voordeel is de stimulans tot nadenken. Bij het verwoorden van meer flexibele basisregels of doelen in plaats van vastomlijnde regels hoeft men niet alleen te weten wat wordt verwacht, maar moet ook worden nagedacht over hoe het moet worden gedaan. Het verruimen van de regels is geen nieuwe gedachte. De nu in opspraak geraakte oud­minister Bomhoff wilde voor de gezondheidszorg meer ‘regelverruimend beleid’. Bomhoff gaf aan een persoonsgebonden budget de voorkeur, waarmee hij de zelfredzaamheid van patiënten wilde stimuleren. Dezelfde striktheid van de regels die in de gezondheidszorg gelden, zien we ook in veel CAO’s. Met name de bedrijven in de bouwnijverheid vinden dat het CAO­boekje tamelijk weinig ruimte laat voor inventiviteit. Partijen beraden zich momenteel op hoe die ruimte wel te creëren is. Wat ik natuurlijk niet wil suggereren, is dat werkgevers en werknemers maar met de pet naar de regels moeten gooien, als blijkt dat voor een risico voor de veiligheid en gezondheid binnen de regelgeving niet direct een oplossing bestaat. Het lijkt me juist zeer de moeite waard eens te onderzoeken of er situaties zijn waarin het uitvoerend bouwbedrijf eigen beleid kan voeren. Uiteraard zou dat niet kunnen zonder voldoende overleg en zal aan die vrijheid altijd een bepaald aantal voorwaarden gesteld moeten worden. Waar ik op hoop, is dat een grotere vrijheid uiteindelijk tot veel mooie oplossingen zal leiden. En ik ben er van overtuigd dat waar die oplossingen ontstaan, ze beter worden nageleefd.

Naleving laat sterk te wensen over

Reageer op dit artikel