nieuws

Reddingsplan restauratie kasteel Amerongen kansrijk

bouwbreed

amerongen ­ Er kan toch een plan van aanpak voor kasteel Amerongen worden gemaakt. Het kasteel is in verval geraakt en moet nodig worden gerestaureerd. De provincie Utrecht heeft twee ton beschikbaar gesteld. Het nieuwe interimbestuur van de stichting Kasteel Amerongen verwacht dat het Rijk binnenkort ook met 250.000 euro over de brug komt. Met het geld kan binnen een halfjaar een reddingsplan voor het Amerongse kasteel op tafel liggen.

In november besloot het toenmalige bestuur van de stichting zichzelf op te heffen en het kasteel terug te geven aan het Rijk. De stichting zag geen kans om voldoende geld bijeen te brengen om het monument te onderhouden. Voor de restauratie en het veiligstellen van de inventaris is 25 miljoen euro nodig. De brandweer besloot vorig jaar het kasteel om veiligheidsredenen voor het publiek te sluiten. Hiermee is volgens de stichting een belangrijke inkomstenbron weggevallen. Met het beschikbare krediet van het Rijk en de provincie wil de stichting binnen een halfjaar een inventarisatie maken van het onderhoud dat nodig is aan het kasteel. Volgens de stichting staat het kasteel regelmatig onder water, maar kan er nog geen inschatting worden gemaakt van de ernst van de situatie. Het geld wordt verder onder meer gebruik voor de exploitatie van de bijgebouwen en klein onderhoud.

Reageer op dit artikel