nieuws

Rabo hamert op verhuismobiliteit

bouwbreed

den haag ­ De uitdaging bij uitstek voor 2003 is om de verhuismobiliteit op gang te houden. Dat vindt algemeen directeur P. Wetselaar van Rabo Vastgoed. Economen van de bank adviseren de overdrachtsbelasting af te schaffen of voortaan flexibel toe te passen.

Wetselaar is ervan overtuigd dat de doorstroming het best is gediend met het effectief inspelen op de wensen van de consument. Wetselaar bepleit fiscale maatregelen en een meer op de vraag gerichte planontwikkeling. “Geen enkele partij kan in zijn eentje de verhuisketen in gang houden. Ontwikkelaars, bouwers en ontwerpers zullen evenals de overheid al hun creativiteit en ondernemerschap uit de kast moeten halen”, aldus de directeur van Rabo Vastgoed.

Over de links en rechts gesuggereerde prijsdalingen van woningen maakt Wetselaar zich niet zo druk. Veel belangrijker is in zijn ogen een vlotte doorstroming die een fundament kan leggen onder de herstructurering van de binnensteden.

De Stafgroep Economisch Onderzoek van de Rabobank verwacht dat ondanks de structurele en conjuncturele afzwakking van de vraag, het achterblijvende aanbod van nieuwbouwwoningen ook de komende jaren zal blijven zorgen voor krapte op de huizenmarkt. “Door structurele oorzaken ­ zoals starre regelgeving en capaciteitsproblemen bij de overheid en in de bouwsector ­ is het aanbod van nieuwbouwwoningen al geruime tijd ontoereikend. Ook de sterke afname van het aantal bouwvergunningen is geen goed teken voor de productie in 2003”, stelt J. Aarts.

De economen van de Rabobank constateren een eenmalige ontspanning van de woningmarkt, doordat de mensen alvorens te kopen eerst proberen hun eigen woning van de hand te doen. “Gezien de gematigd positieve verwachtingen zal het aantal gedwongen verkopen waarschijnlijk niet tot substantiële verruiming van het aanbod leiden. De structurele krapte op de woningmarkt blijft bestaan.”

Het meest waarschijnlijke scenario volgens de Rabobank is komende jaren een gestage prijsontwikkeling van 2 tot 4 procent. Gaandeweg worden daardoor de huizen weer beter betaalbaar. Forse prijsdalingen over een brede linie lijken hoogst onwaarschijnlijk.

Mocht het conjuncturele herstel een stuk langer uitblijven dan verwacht, dan moet rekening worden gehouden met een verdere afkalving van het consumentenvertrouwen, een minder gunstige inkomensontwikkeling en een verdere toename van de werkloosheid. De koopbereidheid zou dan onder druk kunnen komen met het risico van een algehele prijsdaling.

Starters

“De betaalbaarheidsrisico’s liggen dan vooral bij de hypotheken die in de afgelopen jaren zijn afgesloten. Starters hebben als gevolg van de sterke prijsstijgingen de grenzen van hun hypothecaire financiering opgezocht. Vaak hebben ze meer schuld dan hun woning waard is”, aldus Aarts.

De onderzoeker stelt vast dat afgelopen tien jaren vraag en aanbod op de markt voor koopwoningen steeds verder uit elkaar zijn gaan lopen. Om de doorstroming te bevorderen geeft de econoom in overweging de overdrachtsbelasting af te schaffen of te flexibiliseren. Kopers zouden een extra prikkel krijgen als ze weten dat een deel van de overdrachtsbelasting wordt teruggegeven bij een verhuizing binnen enkele jaren.

Reageer op dit artikel