nieuws

Provincie Limburg en gemeenten tekenen voor vierduizend nieuwe zorgwoningen

bouwbreed

maastricht ­ In 2010 moeten er 4000 zorgwoningen gebouwd zijn in de westelijke mijnstreek. De provincie Limburg en de gemeenten in de flessenhals van Limburg ondertekenen hiervoor op 14 februari een contract.

Dat meldde de provincie Limburg gisteren. Daarmee kan in uiterlijk in 2010 voor 78 procent worden voldaan aan de vraag naar zorgwoningen en huizen voor mensen met een lichte handicap in de Westelijke Mijnstreek. Vier gemeenten hebben inmiddels een uitvoeringsprogramma klaar. Dat gaat ervan uit dat in de komende jaren in de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard­Geleen en Stein bijna 1800 zorgwoningen en ruim 2350 woningen voor mensen met een lichte handicap worden gebouwd. Voor een deel gebeurt dit met nieuwbouw, voor een groot deel ook door het aanpassen van al bestaande woningen. De zorgwoningen zijn bedoeld voor de mensen die naar verhouding veel hulp en zorg nodig hebben. De woonomgeving wordt zodanig ingericht dat wijkbewoners die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld omdat zij in een rolstoel zitten, geen problemen ondervinden.

Voorbeeld

In het uitvoeringsprogramma zijn voor elke gemeente plaatsen aangewezen waar een woonservicezone kan worden gerealiseerd. Voor de vier gemeenten samen gaat het om ongeveer dertig woonservicezones. Op 14 februari ondertekenen de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard­Geleen en Stein een intentieverklaring samen met de Samenwerkende Woningcorporaties Westelijke Mijnstreek, Partners in Welzijn, Zorgkantoor Zuid­Limburg en de provincie Limburg. De ondertekening van de intentieverklaring vindt plaats op de dag dat de eerste schop de grond in gaat voor het woonzorgcomplex Gelderhof in Sittard­Geleen. De vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek hebben een voorbeeldfunctie voor de andere gemeenten en regio’s in de provincie Limburg. De hoeveelheid zorgwoningen moeten de wachtlijsten voor zorginstellingen wegwerken.

Reageer op dit artikel