nieuws

Provinciale Staten onderzoeken aanbestedingen in Noord­Holland

bouwbreed Premium

haarlem ­ Een commissie van Provinciale Staten van Noord­Holland gaat nader onderzoek doen naar de aanbesteding van grote bouwwerken in de provincie. Dat hebben de staten­leden besloten.

Eind vorig jaar maakte een onderzoek van accountantsbureau Ernst & Young duidelijk dat de afgelopen 4 jaar ruim 60 procent van de aanbestedingen in Noord­Holland niet goed is verlopen. Van fraude was weliswaar geen sprake, maar de administratie was volgens de onderzoekers een chaos en er was vrijwel geen interne controle. Diverse fracties in de Noord­Hollandse PS drongen begin deze week aan op een vervolgonderzoek om te kijken of provinciale ambtenaren zijn omgekocht en hoeveel geld het gebrekkige beleid Noord­Holland heeft gekost. Oppositiepartijen GroenLinks en D66 dienden een motie in om de mogelijkheid tot een eigen provinciale bouwenquête te onderzoeken. Collegepartijen VVD, CDA en PvdA vonden dat echter te ver gaan. Vooral de linkse fracties in de staten maakten het college zware verwijten. “Gedeputeerde Staten hebben te weinig het boetekleed aangetrokken,” vond fractievoorzitter K. Bozelie van GroenLinks. Statenlid M. Graatsma van de SP vroeg zich af waarom het voltallige college niet is opgestapt.

Unaniem

Uiteindelijk namen de staten unaniem een motie aan, waarmee is besloten de rol van GS en de ambtelijke top bij de aanbestedingen nog eens nader onder de loep te nemen. Hoewel GS eerder had aangegeven geen behoefte te hebben aan aanvullend onderzoek omdat er volgens hen al actie wordt ondernomen om de situatie te verbeteren, verzette het college zich niet tegen deze unanieme wens van de statenleden. De Nederlandse Mededingingsautoriteit beschikt over bewijzen dat acht bouwbedrijven tussen 1998 en 2001 illegale prijsafspraken hebben gemaakt bij vijftien grote projecten rond Schiphol en Haarlemmermeer. Zo werd eerder vorige week in deze krant gepubliceerd.

Reageer op dit artikel