nieuws

Producent van luchtkanalen Ferrocal achtervolgd door asbestverleden

bouwbreed

doesburg ­ Producent Ferrocal van luchtkanaalsystemen voor onder meer de woning­ en utiliteitsbouw is in opspraak gekomen. Het bedrijf uit Brummen maakte tussen 1953 en 1973 asbesthoudende luchtafvoerkanalen. Ten behoeve van de productie van asbestcement werd een meelmolen in Doesburg gebruikt om het asbest fijn te stampen. De gemeente Doesburg gaat nu onderzoeken of er toentertijd asbestvezels in het brood zijn terechtgekomen.

Ferrocal is een dochter van het moederbedrijf Eternit uit de Hof van Twente, dat bouwmaterialen maakt. Ook Eternit is volop in opspraak, doordat ze vroeger asbesthoudende materialen leverde voor wegenverharding. Volgens advocaat mr. B. Reurs, die landelijk asbestslachtoffers juridisch bijstaat, hebben ex­werknemers van Ferrocal bevestigd dat de maalderij in de molen is gebruikt voor de verwerking van asbest. Reurs, tevens Eerste Kamerlid voor de SP, kondigt aan dat er schadeclaims komen richting Ferrocal van toekomstige asbestslachtoffers. “In de toekomst zullen zeker nog meer ex­werknemers van Ferrocal ziek worden. Dat kan ik rustig zeggen op grond van ervaringen bij andere asbestverwerkende fabrieken. Het probleem is dat ik moeilijk de causaliteit tussen het eten van brood, asbestvezels en ziektegevallen kan aantonen.” Wethouder Bouwens van de gemeente Doesburg gaat de zaak tot op de bodem uitzoeken. Hij bevestigt dat er asbest in de toenmalige maalderij Contre Escarpe werd fijngestampt. De wethouder heeft de molenaar al gehoord. “Die zegt dat er gedurende die periode tussen 1953 en 1973 geen graan is gemalen voor het bakken van brood. Wel werd er veevoer vermalen. Er zouden hoogstens asbestvezels in het veevoer terechtgekomen kunnen zijn.” Duidelijk moge zijn dat slachtvee wordt geconsumeerd door de consument. Bouwens zal zowel ex­werknemers als de molenaar horen of er in die periode inderdaad graan werd vermalen voor brood. Daarnaast zal hij toxicologen raadplegen. Over enige tijd maakt de wethouder de informatie wereldkundig. Asbestdeskundige P. Tromp van TNO, afdeling Milieu, Kwaliteit en Analyse, heeft een geruststellend woord. “Ik kan er stellig over zijn dat het eten en drinken van asbestvezels geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Er is tot op heden nog nooit een kankergeval aangetoond als gevolg van het eten van asbest. Schade voor de gezondheid kan alleen ontstaan bij het inademen van asbestvezels.” De opmerkelijke zaak kwam aan het licht tijdens een bijeenkomst van het comité asbestslachtoffers in Doesburg. Daar waren enkele nabestaanden van asbestslachtoffers (die bij Ferrocal hadden gewerkt) en ex­werknemers van Ferrocal aanwezig. “Wat ik daar hoorde, was ronduit schokkend”, zegt Reurs. Mensen hebben jarenlang in wolken van asbest gewerkt. Terwijl het bedrijf kon weten dat deskundigen al in 1949 wezen op het gevaar van asbest.” Ferrocal wil geen openheid van zaken geven. Woordvoerder Berends wenst geen enkel commentaar te geven. “Het enige dat ik u kan zeggen is dat we ons beraden op de ontstane discussie.” Het bedrijf maakt tegenwoordig luchtkanaalsystemen voor de woning­ en utilteitsbouw en de scheepsbouw. ‘Schade kan alleen ontstaan door het inademen van de vezels’

Reageer op dit artikel