nieuws

Parlement vol vragen over Vinex na enquête

bouwbreed Premium

den haag ­ De Tweede Kamer heeft naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid veel vragen gesteld rond de Vinex. Ook zijn er kritische vragen over de invoering van de Wet BIBOB.

In totaal heeft het rapport van de enquêtecommissie een lijst met zo’n 200 vragen opgeleverd. Een flink aantal heeft betrekking op de Vinex­locaties. Volgens de NEPROM is het deelonderzoek onvolledig, gedeeltelijk onjuist en onvoldoende onderbouwd, en het parlement wil hierop graag een reactie van de enquêtecommissie. De vragen zijn gesteld aan zowel de regering als aan de commissie ter voorbereiding van de parlementaire behandeling van het rapport. De Kamer vraagt zich af of de burgers geen inspraak moeten krijgen in de Vinex­locaties om prijsopdrijving tegen te gaan. Een andere vraag is of de kopers in de Vinexwijken hun teveel betaalde geld terug kunnen vorderen. Een ander verzoek is het nader onderzoeken van de effecten op de prijs/kwaliteitsverhouding tussen gemeenten die de grond bezitten en degenen die gebruik maken van het bouwclaimmodel. Ook wordt de suggestie gedaan dat de ontwikkelaars die door grondposities een bouwclaim hebben, verplicht moeten worden tot een openbare aanbesteding. De Wet BIBOB (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) voor het screenen van aannemers, wordt in enkele vragen sterk bekritiseerd. De wet is in strijd met de Europese aanbestedingsregels. Bovendien wordt het nut betwijfeld van de wet. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen, naar verwachting binnen een maand, zal blijken welk lot de reeds tot 1 juni uitgestelde opening van het landelijk integriteitsbureau is beschoren.

Reageer op dit artikel