nieuws

Nieuwe klem lief voor beton

bouwbreed

ede ­ Veiligheidshijsklemmen voor het verplaatsen van buisdelen en putten uit beton bestaan al langer, ze beschadigen echter wel het materiaal. Dat maakt ze ongeschikt voor het transport van bijvoorbeeld voorgefabriceerde geveldelen.

Beschadigde plekken vergen reparatie, dat kost weer geld terwijl de reparaties zelden onzichtbaar kunnen worden uitgevoerd. IP uit Ede ontwikkelt momenteel een veiligheidsklem die betonnen elementen niet beschadigt. Volgens IP­directeur P. Berk passen de Nederlandse bouw en de betonfabrieken nog weinig veiligheidshijsklemmen toe. Hijsen gebeurt nog vaak met stroppen. De veiligheid hangt samen met de ‘balanceerkennis’ van degene die de strop om de last legt. Een bedrijf wordt op die manier afhankelijk van specifieke kennis. De veiligheidsklem zoals IP die levert kan door iedereen en zonder specifieke kennis worden bediend. Vooralsnog maakt de bouw nauwelijks gebruik van meer industriële hijstechnieken. Niet in de laatste plaats omdat veranderingen in ‘de bouw’ in de visie van Berk slechts langzaam hun beslag krijgen. IP houdt evenwel rekening met verandering nu de bouw steeds meer voorgefabriceerde betondelen gebruikt. De veiligheidshijsklemmen vervangen dan de hijsogen. Daarmee versnelt in elk geval de doorlooptijd in de betonfabriek en verminderen de kosten. Wanneer de fabriek en de bouwer onder hetzelfde bedrijf vallen, levert de logistiek op de locatie weinig problemen op omdat de hele onderneming dezelfde uitvoering van de hijsklem gebruikt. Wanneer verschillende bedrijven een element produceren, vervoeren en plaatsen, zal de wijze van hijsen vroegtijdig aan de orde moeten komen wil het later niet tot vertragingen komen. Andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigbouw, maken al langer gebruik van niet­beschadigende hijsklemmen voor onder meer het transport van duur plaatmateriaal. De specifieke elementenklem bouwt voor de benodigde grip voorspanning op. Beton heeft zelf een relatief hoog wrijvingscoëfficiënt zodat de klem het element altijd goed vast houdt. Het maakt voor de stabiliteit weinig uit of een klem niet precies in het midden aanhaakt. Eenmaal vastgegrepen blijft een klem vasthouden, benadrukt Berk. Hij wil de niet­beschadigende betonklem eerst in samenwerking met betonfabrikanten beproeven. Pas wanneer de testen naar ieders zin verlopen toont IP het systeem aan een breder publiek. ‘Betonfabrikant gevraagd als proefkonijn’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels