nieuws

Nevima anticipeert op Bouwbesluit 2003

bouwbreed

amersfoort ­ Met een aantal nieuwe en verbeterde producten anticipeert Nevima op de verhoogde eisen in het nieuwe Bouwbesluit ten aanzien van geluidsisolatie. Het Nevidek­vloersysteem gaat zelfs verder dan de eis om de contactgeluidsisolatie tussen aangrenzende woningen van 0 naar 5 decibel te verhogen.

Met een isolatiewaarde van Ico +10dB of meer is de vloer ook geschikt voor verdiepingsvloeren van naast elkaar gelegen appartementen. Maar ook een verbeterd oplegvilt voor prefab beganegrondvloeren en een nieuwe variant van het bestaande wandsysteem IVI­Metalsysteem, geschikt voor toepassing onder hellende daken, dragen bij aan een verbetering van geluidsisolatie.

Nevima, van oudsher specialist in het produceren van geluiddempende vilten, introduceert op de beurs twee noviteiten die een oplossing bieden voor de in het Bouwbesluit 2003 genoemde eis om de contactisolatie tussen aangrenzende woningen met 5 decibel te verhogen. Deze eis heeft in de woningbouw geleid tot maatregelen die vooral een verzwaring van de gebruikelijke constructiedelen tot gevolg hebben. Dat hoeft echter niet altijd de enige oplossing te zijn, bewijst Nevima. Behalve de contactgeluidreducerende verhoging van de massa (door bijvoorbeeld wanden en vloeren dikker te maken) of het verlengen van de weg die het contactgeluid maakt (door de spouw in woningscheidende wanden te verdiepen) kan de oplossing ook worden gevonden in het blokkeren van het contactgeluid door gebruik te maken van geluiddempende materialen. Met Nevidek, een elastische, geluidsisolerende mortel voor de egalisatielaag met een speciale kantstrook en een verbeterd oplegvilt biedt Nevima zowel een ‘bovenvloerse’ als een ‘ondervloerse’ oplossing.

Mortel en vilt

Nevidek is een dunne mortelvloer die samen met een dunne viltlaag een geluidsisolerende laag vormt tussen de ruwe betonvloer en de gebruikelijke afwerkvloer. “Met het toepassen van dit contactgeluidsisolerende vloersysteem wordt niet alleen de voorgeschreven waarde van Ico +5dB behaald maar overschrijden we zelfs de +10 dB. Dat was ook het uitgangspunt,” aldus Derk van Etten, directeur van Nevima. “Daarmee is dit product bij uitstek geschikt voor toepassing op verdiepingsvloeren van appartementen. Daar geldt immers veelal een eis van +10 dB indien bewoners een harde vloerbedekking kiezen. Een eis die overigens vreemd genoeg nauwelijks aandacht krijgt in het Bouwbesluit 2003.”

Nevidek is een blijvend elastische egalisatiemortel bestaande uit cement met toeslagstoffen, waarvan gemalen kurk een belangrijke, geluiddempende component is. Eerst wordt rondom een speciale flexibele kantstrook van 13 millimeter dik geplaatst. De strook ontkoppelt de vloer van de wand en bovendien vormt de later aan te brengen plint ook geen contactbrug met de dekvloer. Dan wordt de mortel aangebracht in een dikte van 20 millimeter over de ruwe betonvloer en de daarop voorkomende leidingen. Vervolgens wordt daar een 10 dikke viltlaag over gelegd die met een pe­folie wordt afgedekt. Over deze elastische afwerking kan de traditionele cementdek­ of anhydrietvloer worden aangebracht.

Van Etten: “Omdat het vloersysteem gemakkelijk een waarde van Ico +10 dB behaalt, zijn de bewoners volledig vrij in het kiezen van hun vloerbedekking zonder extra isolerende maatregelen te hoeven treffen. Bijkomend voordeel is dat het vloersysteem niet alleen licht in gewicht is en dus nauwelijks bijdraagt aan een verhoging van de statische belasting, maar bovendien een bijdrage levert aan de thermische isolatie én ­ niet onbelangrijk in bestaande bouw ­ slechts een zeer beperkte hoeveelheid vocht in de woning brengt bij het aanbrengen.”

Naast deze ‘bovenvloerse’ oplossing biedt het bedrijf ook een ‘ondervloerse’ oplossing: een in prefab beganegrondvloeren mee te storten oplegvilt voor een contactgeluidsisolerende maar ook stabiele oplegging. Nevima brengt al twaalf jaar een oplegvilt op de markt bedoeld voor geluiddempende oplegging van prefab beganegrondvloeren. Op de Bouwbeurs wordt nu een verbeterde variant gepresenteerd. Waar voorheen het drielaagse vilt, verpakt in pe­folie, los op de oplegging werd aangebracht alvorens de vloer te leggen, wordt nu het vilt al in het productieproces van de vloer meegenomen. Het nieuwe ISO­vilt bestaat uit twee lagen: een synthetische laag die voor de hechting zorgt en een verende haarviltlaag die voor de geluiddemping zorgt. Praktijkproeven hebben aangetoond dat een contactgeluidsisolatie van maar liefst +16 dB wordt behaald en een Ilu;k van +4,3 dB reduceert.

Groot voordeel van het meestortsysteem is dat het risicovolle losleggen op de bouwplaats tot het verleden behoort. Bovendien vertoont het kwalitatief hoogwaardige vilt geen zetting, waardoor een stabiele oplegging kan worden gegarandeerd. Inmiddels werken twee vloerfabrikanten al naar volle tevredenheid met het product: Heembeton en Beton Son.

Hellend dak

Op de Bouwbeurs toont Nevima ook twee andere nieuwe producten. Het eerste betreft een uitbreiding op het bestaande IVI­Metalsysteem, het wandsysteem opgebouwd uit dragers van metalen c­profielen en een beplating van gipskarton. De nieuwe variant heet IVI­Metaalregels HD. De toevoeging HD betekent Hellend Dak en dat verklaart meteen de toepassingsmogelijkheden van het systeem. De variant is speciaal ontwikkeld om schuine daken tegen geluidsoverlast te isoleren. Door de eenvoudige bevestiging van de metalen profielen, voorzien van een passende strook geluiddempend vilt, tussen de gordingen kan veel worden bespaard op arbeid en kunnen veel gemaakte fouten in de uitvoering worden voorkomen. Recent zijn de laboratoriummetingen afgerond en die hebben zeer gunstige geluidsisolatiewaarden opgeleverd.

Dilatatievuller

Een andere noviteit is een dilatatievuller genaamd Neviflex. Het product kan vóór het betonstorten worden aangebracht. Neviflex zet daarna uit, blijft vervolgens flexibel zodat het de verplaatsende krachten op de voeg kan opnemen. Omdat het product volledig afdichtend is, kan worden bespaard op de drie traditioneel te verrichten handelingen, het verwijderen van de gebruikelijke aanstortmaterialen, het aanbrengen van een rugvulling en het uiteindelijke afkitten. Minder handelingen betekent ook hier minder kans op uitvoeringsfouten.

Nevima, Amersfoort, stand 12E098.

Antigeluid

Het zal af en toe behoorlijk stil zijn op de stand van Nevima, als oorverdovende en maagwand in trilling brengende bastonen plotseling verstommen met een simpele draai aan de knop. Antigeluid is de opmerkelijke veroorzaker van de stilte. Met een unieke noviteit, die rechtstreeks uit de science fiction lijkt te komen, presenteert het bedrijf een prototype van een bijzondere vorm van geluidsoverlastbestrijding.

Een in samenwerking met Ampco Projects uit Utrecht en Armstrong Building Products uit Breda ontwikkeld systeem reageert op de geluidsbron die de overlast bezorgt. Een computer rekent razendsnel uit welke frequentie en welk volume nodig zijn om het tegengeluid te produceren dat afrekent met de dwars door alle constructies heen dringende lage, maar ook hoge tonen. Het prototype bestaat vooralsnog uit een 2 meter lange koker met een doorsnede van 60 centimeter. In de koker zit een met het IVI­Metalsysteem ontkoppeld paneel dat het antigeluid produceert. Het bijzondere van het systeem is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een traditionele speaker maar van een compleet paneel dat resoneert. Derk van Etten, directeur van Nevima, ziet een opwindende toekomst in het verschiet met dit systeem.

“Het is dé methode voor situaties waar traditionele oplossingen geen soelaas meer bieden. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, die vaak grote problemen heeft om binnen de grenzen te blijven van de toelaatbare geluidsbelasting en waar alle gebruikelijke oplossingen niet meer helpen.”

Het systeem is nog niet in een kant­en­klaar product leverbaar. Toch wil Nevima de beursbezoeker al kennis laten maken met de mogelijkheden die de nabije toekomst zal brengen. Eerst moeten de speakerpanelen en de aansturende computer verder worden geperfectioneerd en moet er een marktvriendelijk jasje om het systeem worden bedacht. Van Etten verwacht dat in circa twee jaar het systeem, dat voorlopig onder de werknaam IVI­Aktiv panel op stand 12E098 te zien is, leverbaar is.

Reageer op dit artikel