nieuws

Mobiliteit ook bij functiebeperking

bouwbreed

ede ­ Het realiseren van openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk is, vergt het nodige denkwerk. Een hulpmiddel bij maken van een doordacht ontwerp is de CROW­publicatie 177 ‘Integrale toegankelijkheid openbare ruimte’.

De publicatie, waaraan het ministerie van Verkeer en Waterstaat in belangrijke mate heeft bijgedragen, brengt samenhang tussen de verschillende maatregelen die nu worden gehanteerd. De ontwerpershandleiding heeft een duidelijke boodschap. Deze is: richt de openbare ruimte zo in dat vrijwel iedereen er gebruik van kan maken en pas daarbij zo weinig mogelijk aparte voorzieningen toe voor aparte doelgroepen. Zorg vervolgens voor juist beheer en goede handhaving, zodat de ingerichte ruimte ook voor iedereen toegankelijk blijft. Het integraal toegankelijk maken van de openbare ruimte hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen, mits goed is nagedacht over het ontwerp.

Publicatie 177 is te verkrijgen bij CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur te Ede voor de prijs van 29 euro (inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland).

Reageer op dit artikel