nieuws

Middellijn bepalen zonder calculator

bouwbreed

Het begrip ‘midden’ speelt in het leven, bewust of onbewust, een centrale rol en het zou handig zijn als je het midden tussen twee uiteinden of twee vlakken zonder rekenarij zou kunnen bepalen. octrooi

nummer: 1017583 houder: J. van de Werke uitvinder: J. van de Werke

Op zich is het bepalen van het midden tussen twee punten niet zo moeilijk. Je meet gewoon met een meetlint de afstand tussen die punten, bijvoorbeeld 337 cm, deelt dat getal door twee, en gebruikt het meetlint weer om de berekende afstand tussen die punten en ‘het midden’ te kunnen aangeven met een streepje of kruisje. De ene persoon kan dat door hoofdrekenen, de ander heeft daar een rekenmachine voor nodig. Van de Werke vindt dat gemeet en gereken maar niks. “Het probleem bij deze methode is, dat er altijd moet worden gemeten, een waarde moet worden afgelezen, en worden gerekend om daarna de uitkomst over te nemen in het afpasgereedschap. Het kost relatief veel tijd en er zijn drie momenten waarop een fout kan ontstaan”, schrijft hij kort samengevat in zijn octrooiaanvrage. De uitvinder bedacht daarom “een inrichting” die , zonder cijferen, direct het midden aangeeft tussen twee punten (uiteinden) of twee vlakken (wanden). In principe bestaat zijn vinding uit een ‘huis’ met aan weerszijden twee in­ en uitschuifbare tasters. Deze tasters zijn mechanisch dusdanig aan elkaar gekoppeld, dat de ene altijd net zover is in­ of uitgeschoven als de andere. Het merkteken op het midden van het huis zit daardoor logischerwijs precies midden tussen de uiteinden van de tasters. Het bepalen van het midden tussen bijvoorbeeld twee wanden komt simpelweg neer op het zover uitschuiven van de tasters dat ze elk een wand raken. Voor de hier beschreven toepassing in een vertrek ontwierp Van de Werke een uitvoering met twee gekoppelde meetlatten die langs elkaar schuiven in een huis dat qua vorm lijkt op de schuifdeksel van een luciferdoosje. De rechter uiteinden van de meetlatten zijn onderling verbonden met een kabel, net als de linker uiteinden. Elke kabel loopt om een vrij draaiende kabelschijf in het huis, op een dermate geraffineerde manier dat de meetlatten alleen spiegelbeeldig kunnen bewegen.     Voor het kleinere werk, bijvoorbeeld een voorwerp waar precies in het midden een gat moet worden geboord, beschrijft het octrooi een compacte, lineaalachtige uitvoering. Een derde variant, met twee lange linten is waarschijnlijk bedoeld voor het echt grote werk. Van elke uitvoering staan in het octrooi meerdere tekeningen.

Reageer op dit artikel