nieuws

Mergelwinning gaat in Limburg gewoon door

bouwbreed

maastricht ­ Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg heeft alle 42 bezwaren tegen de uitbreiding van de mergelgroeve ’t Rooth bij Margraten afgewezen.

De nieuwe winplaats sluit aan bij de bestaande groeve bij ’t Rooth. Wat GS betreft kan het bedrijf Ankersmit de komende tien jaar gewoon doorgaan met het afgraven van nog eens 17 hectare voor kalksteen. Dat blijkt uit een voorstel van GS aan provinciale staten, die hierover op 21 februari een beslissing nemen. De bezwaren richtten zich vooral op de belangen van de natuur, het landschap, de landbouw en de aantasting van het leefmilieu van omwonenden. Volgens de bezwaarmakers zijn die belangen groter dan het economische belang van Ankersmit, maar GS verwerpen deze opvatting. ,,De winplaats voorziet voor een belangrijk deel in de nationale behoefte aan kalksteen”, aldus GS.

Reageer op dit artikel