nieuws

Memootje Water

bouwbreed Premium

Memootje Water

Van open brieven houd ik niet zo. En van publieke memo’s al helemaal niet. Maar soms kan een openbaar kattenbelletje geen kwaad. Zeker niet in verkiezingstijd.

Neem nou het waterbeheer in de 21ste eeuw. Zijn de Noordzeekust en de grote rivieren net min of meer veilig ­ sinds 1953 is niemand meer door een watersnood verdronken ­ verandert het klimaat in hoog tempo. Komt het gevaar ineens van boven en raken Itteren en Borgharen door het wassende water geïsoleerd. Erwin Krol heeft het zelf gezegd: de kans op hevige en vooral ook langdurige wolkbreuken wordt alsmaar groter. We zagen dat al in andere delen van Europa.Vriend en vijand zijn het erover eens dat we de komende tientallen jaren vele miljarden euro’s dienen te reserveren om ­ overal in het land ­ droge voeten te houden en schade te vermijden. Pompen alleen helpt niet meer. Honderdduizenden hectares land moeten zodanig op de schop dat we al dat water in elk geval tijdelijk kunnen bergen en vasthouden.

Je zou denken dat deze problematiek in een waterland als Nederland, al eeuwen de put van Europa, wordt aangemerkt als een politiek issue van de eerste orde. Niet dus. De landelijke politiek zwijgt; schuift de zaak voor zich uit. Geen geld ook, zegt men. Het regeerakkoord van Balkenende, een Zeeuwse zoon nota bene, was kurkdroog: geen woord over waterbeheer. In de laatste troonrede met moeite één zinnetje. Ik hoor ze op het Binnenhof denken: niets aan de hand toch? We hebben nog wel even tijd. En: alleen de kust en de grote rivieren zijn van ons, van het Rijk dus. Provincies, gemeenten en waterschappen moeten opdraaien voor de rest van Nederland. Maar zo werkt dat niet. Het moet anders. Het is een nationaal probleem. Den Haag moet zijn verantwoordelijkheid nemen; moet de kar trekken. Vandaar dit memootje.

Dames en heren politici: wordt u niet moe van al dat politieke gekrakeel om niets? Wordt het niet eens tijd om weer een topic op de agenda te zetten, waarmee u jaren voort kunt? Een item boordevol duurzame inhoud bovendien, waaraan u veel gezag kunt ontlenen? Het gaat om onze kinderen en kleinkinderen. Een kwestie ook die alles te maken heeft met veiligheid. Toegegeven: het waterproof maken van Nederland kost een lieve cent. Maar denk eens aan alle infrastructurele opdrachten voor het bedrijfsleven en werkgelegenheid die dat alles met zich mee brengt. En tot slot: waterbeheer gaat ons allen aan. Dat kunnen we wel weer eens gebruiken: ergens samen de schouders onder zetten. Mijn stem gaat op 22 januari 2003 naar de eerste politicus die het de komende weken aandurft om van water een verkiezingsonderwerp te maken. En na de verkiezingen houd ik nauwkeurig in de smiezen hoe vaak het woord water in het nieuwe regeerakkoord voorkomt.

Reageer op dit artikel