nieuws

Meer vrijheid wenselijk voor Gronings aannemingsbedrijf

bouwbreed Premium

groningen ­ De Groningse dienst Ruimtelijke Ordening Economische Zaken (RO/EZ) wil aannemers vaker in de gelegenheid stellen zelf te bepalen welke woningen ze willen bouwen in nieuwbouwwijken.

Een experiment in de wijk Van Starkenborgh is volgens de gemeente een groot succes geworden. Uit een intern evaluatierapport blijkt het volledig uitbesteden aan de markt goed te zijn verlopen. Het project Van Starkenborgh doet kwalitatief en qua snelheid zeker niet onder voor wat RO/EZ doorgaans zelf tot stand brengt. De inrichting van de openbare ruimte verloopt via de marktpartijen zelfs sneller, zo blijkt uit de evaluatie. Aanvankelijk bestond er bij de gemeentelijke ambtenaren veel weerstand tegen het integraal uitbesteden van hele wijken, overigens in de bestaande traditie van RO/EZ een nogal revolutionaire ingreep. In plaats van het volledig onder controle houden van de planorganisatie en de ontwikkeling heeft de dienst zich in Van Starkenborgh nauwelijks met deze elementen bemoeid.

Randvoorwaarden

Er werden vanuit RO/EZ uitsluitend randvoorwaarden geformuleerd, waarna de rest werd overgelaten aan Rabo Vastgoed en Bemog Projectontwikkeling, tezamen opererend onder de naam de VOF Van Starkenborgh. De gemeente beperkte zich uitsluitend tot de toetsing van de randvoorwaarden. Het succes van Van Starkenborgh betekent overigens niet dat alle Groningse nieuwe bouwprojecten in de toekomst buiten de gemeente om worden ingevuld. Volgens een woordvoerder van de dienst RO/EZ is Van Starkenborgh een goede oefening, die een omslag in het denken van de Groningse ambtenaren teweeg heeft gebracht. “Uitbesteding is een nieuwe mogelijkheid, die ongetwijfeld vaker zal worden toegepast. Maar dat betekent niet dat we dat bij alle bouwprojecten moeten doen.” Per bouwproject moet worden bekeken of de gemeente de ontwikkeling zelf moet doen of alleen de algemene regie in handen moet houden”, verklaarde de gemeentelijke woordvoerder.

Reageer op dit artikel