nieuws

‘Maak verkoop huis makkelijk’

bouwbreed Premium

delft ­ Huurders van corporaties die hun huurhuis willen kopen, zouden van meer verschillende koopconstructies gebruik moeten kunnen maken. Dat zegt H. Van der Heijden van het onderzoeksinstituut OTB. Daarmee wordt volgens de onderzoeker de capaciteit en de flexibiliteit van het woningbestand aanzienlijk vergroot.

Huizenkopers behoren in deze sector tot de lagere inkomensgroepen. Een vriendelijke financiering van de nieuwe woning beperkt het risico en maakt het makkelijker voor de bewoner tot koop te besluiten. “De koper zou bijvoorbeeld met de corporatie af kunnen spreken dat wanneer de woning wordt doorverkocht het mogelijke verlies of de winst wordt gedeeld.” Van der Heijden deed onderzoek naar de ontwikkeling van de woonuitgaven in zes Europese landen en publiceerde zijn bevindingen onlangs in het rapport ‘Ontwikkeling van de woonuitgaven in zes West­Europese landen’. Daarbij doemde de Engelse woningmarkt als een schrikbeeld uit de cijfers op. In Groot­Brittannië is de woningmarkt in verscheidene kokers opgedeeld. Er is koop, particuliere verhuur en sociale verhuur. “Voor mensen die in een sociale huurwoning zitten, wordt de huursom helemaal weggesubsidieerd. Het gevolg is dat wie eenmaal in zo’n woning zit, er bijna niet meer uitkomt”, legt Van der Heijden uit. De sociale woningbouw werkt door de subsidieregeling in Engeland stigmatiserend. Alleen mensen die nergens meer naartoe kunnen, doen een beroep op de sector. De barrières die dit opwerpt, beperkt volgens Van der Heijden de capaciteit van het totale woningbestand. “Mensen moeten vrij kunnen kiezen tussen een koop­ of een huurwoning. Dan ontstaat een groot marktaandeel waar de doorstroming makkelijk en soepel verloopt en wordt de voorraad goed benut.”

Geruststellend

Van der Heijden verwacht niet dat de Britse problemen ook hier wortel schieten. Zelfstandige corporaties beheren in Nederland de sociale huurwoningen. Daarom zijn ze zuinig op het woningbestand dat zij beheren. In Engeland is het marktaandeel van goedkope huurwoningen onder Thatcher drastisch teruggebracht. Destijds werden gemeenten, de eigenaren van de sociale huisvesting, gedwongen de huizen aan de huurders te verkopen. ‘Desnoods met 70 procent subsidie”, geeft Van der Heijden verontwaardigd een voorbeeld. De ideologisch druk van het Thatcher­tijdperk bestaat in Nederland niet en kan volgens de Van der Heijden door de zelfstandige positie van de corporaties ook niet worden uitgeoefend.

Reageer op dit artikel