nieuws

Kortere procedures voor toekomstige waterwerken

bouwbreed

den haag ­ De uitvoering van toekomstige waterwerken wordt sneller. Staatssecretaris Schultz van Haegen (waterstaat) wil daartoe de juridische procedures inkorten. De bewindsvrouw kondigde de maatregel aan tijdens een bezoek aan Limburg. Op uitnodiging van de provincie nam zij een kijkje bij het hoge water in Itteren, Steijl en Nieuw­Bergen.

De bewindsvrouw zei tijdens haar bezoek dat de overlast de komende jaren verder groeit, omdat meer neerslag zorgt voor grotere hoeveelheden water in de rivieren. De Maas stijgt gemiddeld 1 centimeter per jaar. “We zullen versneld maatregelen moeten nemen om die overlast tegen te gaan”, aldus de bewindsvrouw. Twee projecten voor de beveiliging tegen hoog water van de Maas, Grensmaas en Zandmaas, moeten in 2018 klaar zijn. Hiervoor gelden nog geen kortere procedures. Na voltooiing kan de Maas 3800 kubieke meter per seconde aan. De projecten zijn in het kader van De Maaswerken in 1995 gestart na de laatste overstromingen in de provincie. Nu blijven ze steken in juridische procedures. Voor volgende projecten wil Schultz van Haegen dat voorkomen. De Grensmaas beoogt het verruimen en verdiepen van 45 kilometer Maas tussen Maastricht en Roosteren door ontgrindingen. De financiering van het project komt uit de grindopbrengst. Het Zandmaasproject is meer stroomafwaarts tussen het Limburgse Linne en het Gelderse Hedel. De rivier wordt daar verdiept en verbreed voor de binnenscheepvaart. De gemeente Venlo vreest echter voor problemen in Noord­Brabant en Gelderland als het Rijk alleen bijdraagt aan verhogen van dijken en kades. Het kabinet heeft in het strategisch akkoord namelijk geen geld uitgetrokken voor maatregelen aan rivieren.

Reageer op dit artikel