nieuws

Keuringsschema goedgekeurd voor autolaadkraan

bouwbreed

bennekom ­ Het College van deskundigen verticaal transport heeft het certificatieschema TCVT goedgekeurd voor autolaadkranen, die worden ingezet voor hijswerk.

Autolaadkranen voor hijswerk met een maximum lastmoment van tien tonmeter of meer moeten volgens de Arbowet periodiek worden gekeurd volgens het certificatieschema, de eerste maal rond drie jaar na de eerste ingebruikneming, daarna om het andere jaar. In de tussenliggende jaren moet de kraan worden onderzocht door een deskundige, die daarbij op vrijwillige basis van het certificatieschema gebruik kan maken. Ook voor hydraulische grondverzetmachines, die zijn aangepast als mobiele hijskraan, is zo’n regeling van kracht geworden. Het gaat om aangepaste machines met een maximum bedrijfslastmoment van tien tonmeter of meer. Ook daarvoor hebben de deskundigen een certificatieschama goedgekeurd. Het College van deskundigen heeft ook het certificatieschama keuring funderingsmachines goedgekeurd. De branchevereniging van aannemers van funderingswerken NVAF heeft de door haar ontwikkelde richtlijnen voor de keuring van dit soort machines ingebracht in de TCVT Werkkamer 6: keuring funderingsmachines, die tevens de technische commissie vormt van de NVAF. De eerste ingebruiknamekeuring moet worden uitgevoerd door een geaccrediteerde onafhankelijke instelling volgens het TCVT­certificatieschema. De periodieke jaarlijkse keuring dient door een dergelijke geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstelling worden gedaan en de verplichte opstellingkeuring kan ­ met het certificatieschema in de hand ­ worden gedaan door een door de gebruiker aan te wijzen deskundige.

Reageer op dit artikel