nieuws

Immobiliseer afval, maar wel voorzichtig

bouwbreed Premium

den haag ­ Staatssecretaris Van Geel (milieu) is overtuigd van de voordelen van immobilisatie, maar zet wel een kanttekening. “Principieel heb ik geen bezwaar, maar er moet wel een scherpe analyse worden gemaakt van de risico’s. Daar zit mijn weerstand”, aldus Van Geel. Hij vindt ook dat de ontwikkeling van de techniek niet stil moet komen te staan.

De staatssecretaris zei dat bij de overhandiging van het CUR handboek ‘Bouwstoffen door immobilisatie’ door Th.A.M. Meijer, voorzitter van het Centrum voor Immobilisatie (CIM), dat is ondergebracht bij de CUR in Gouda. Meijer is ook Tweede­Kamerlid voor het CDA, maar “dit heeft niets met mijn politieke werk te maken”. “Het zit niet in mijn portefeuille. Als parlementariër heb ik een netwerk en veel contact met ambtenaren en bewindslieden. Daar maak ik wel gebruik van. Ik sta volledig achter de doelstelling van het CIM. Het lukraak storten van afvalstoffen waaruit door immobilisatie bouwstoffen kunnen worden gemaakt, is geen goede zaak”, aldus Meijer.

Eens

De staatssecretaris van VROM is het daar geheel mee eens. Hij wil ook minder winning van primaire grondstoffen, daar bestaat veel maatschappelijke weerstand tegen. “Ik heb geen bestuurlijke bezwaren, maar wil ook niet met onverwachte uitloging worden geconfronteerd, of problemen met het hergebruik van de immobilisaten in de toekomst”, aldus Van Geel. Hij erkende dat in het handboek de kracht van het CIM tot uitdrukking komt. Het bevat informatie over bedrijven en instellingen, kennis en regelgeving aan de hand van concrete projecten. Van Geel bevestigde dat over enkele weken het immobiliseren van vervuilde grond, bagger, as en slib zal worden gelijkgesteld aan het reinigen. Dat heeft de Tweede Kamer in december per amendement op het Landelijk Afvalstoffenbeheer Plan (LAP) besloten. Meijer vroeg ook aandacht voor de gelijke behandeling van immobilisaten ten opzichte van andere bouwstoffen in het Bouwstoffenbesluit en de rol van de rijksoverheid bij het bevorderen van de toepassing van secundaire grondstoffen, zoals door garanties en certificaten. “Ik snap het, u krijgt antwoord”, aldus Van Geel.

Reageer op dit artikel