nieuws

Ideeën voor verruiming van rivier

bouwbreed

ARNHEM ­ Experimenten met drijvend wonen, versterking van stedelijke waterfronten, zandwinning, uitbreiding van waterrecreatie, natuurontwikkeling en misschien zelfs het aanleggen van nieuwe landgoederen.

Volgens de provincie Gelderland moeten verfrissende ideeën daartoe het komende jaar worden uitgewerkt in samenhang met rivierverruiming. Om te zorgen dat er voor eind 2003 genoeg goede plannen zijn uitgewerkt, is het volgens de provincie nodig om ook een landelijk stimuleringsfonds rivieren in het leven te roepen. In het fonds moeten de geldstromen en plannen voor rivierverruiming samenkomen met gelden en plannen voor projecten die tegelijk met de rivierverruiming uitgevoerd kunnen worden. Stafmedewerker van de provincie Gelderland, F. Verhoef: “Er valt te denken aan het aanleggen van nieuwe landgoederen in nieuw buitendijks gebied na een dijkverlegging, nieuw watergebonden industrieterrein en mooie kwaliteitsplannen voor verstedelijking aan het water.” Als de rivierverruiming tegelijk met andere inrichtingsplannen voor rivierlandschap kan worden bekostigd, nodigt dat volgens de provincie ook uit om meer plannen te maken.

Reageer op dit artikel