nieuws

Huiver voor grote infraprojecten

bouwbreed

den haag ­ Gemeenten en provincies dragen door een hamerstuk van het kabinet vorige week ineens de verantwoording voor wegenbouwprojecten tot 225 miljoen euro. VNG is onaangenaam verrast, omdat de beslissingsbevoegdheid momenteel niet verder reikt dan 11,3 miljoen. Ook VVD­Kamerlid Hofstra noemt de actie van het demissionaire kabinet “onelegant”.

Minister De Boer (verkeer) heeft totaal onverwacht de ‘decentralisatie gebundelde doeluitkering’ door de ministerraad gejaagd. Het punt is zonder enige discussie overgenomen. “Dat is niet verwonderlijk, want waarschijnlijk weten de andere leden van het kabinet niet eens waar het over gaat”, denkt Hofstra.

Het oprekken van de beslissingsbevoegdheid is namelijk helemaal losgekoppeld van het bijbehorende Nationale Verkeers­ en Vervoersplan, het dossier over de toekomst van infrastructurele projecten. Mogelijk is de bezuinigingsdrift van het ministerie de achterliggende gedachte voor de actie. Verkeer en Waterstaat legt de beslissingsbevoegdheid voor ook relatief grote projecten bij provincies en gemeenten. Die weten daar vooralsnog geen raad mee, omdat ze namelijk nauwelijks geld hebben.

Jaarlijks hebben de bijna 400 lagere overheden een gezamenlijk budget van 365 miljoen en is de individuele beslissingsbevoegdheid op 11,3 miljoen vastgesteld. Met de kabinetsbeslissing is die bevoegdheid opgerekt tot 225 miljoen, maar is het budget niet opgehoogd.

Onwaarschijnlijk

Pas voor de periode na 2010 was het plan om het budget op te hogen tot 1,5 miljard per jaar. De huidige slechte economische vooruitzichten maken het onwaarschijnlijk dat ook in de verre toekomst zo’n bedrag tot de mogelijkheden behoort.

Voor extra veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld komt op termijn maar 60 miljoen beschikbaar van de gevraagde 2,3 miljard. De claim van nog eens 2,3 miljard voor lokale en regionale bereikbaarheid is helemaal in het water gevallen. Daarom zitten gemeenten en provincies helemaal niet te wachten op de lasten van de vergaande verantwoordelijkheid voor grote budgetten. Want daarbij horen ook de kosten van een extra controles en dure externe adviesbureaus.

Kamerlid Hofstra deelt de zorgen van de gemeenten. Hij is van plan de kwestie van de ‘decentralisatie gebundelde doeluitkering’ te agenderen zodra de nieuwe Tweede Kamer donderdag is geïnstalleerd. “Dit onderwerp hoort bij het nieuwe NVVP en is er nu op een onelegante manier doorheen geslipt. De Boer toont een staaltje van boerenslimheid, maar daar komen we op terug.” Hofstra denkt dat hij in de nieuwe Tweede Kamer op een meerderheid kan rekenen om de maatregel terug te draaien.

Reageer op dit artikel