nieuws

Hogere kwaliteit door gewijzigd Bouwbesluit

bouwbreed Premium

den haag ­ Het Bouwbesluit 2003 heeft voornamelijk voor architecten en toeleveranciers consequenties. De tekst van het nieuwe Bouwbesluit is geen makkelijke kost en duiding komt meer juristen dan aannemers toe. Enkele wijzigingen ten opzichte van het oude Bouwbesluit springen er direct uit, zoals de verhoogde plafond­ en doorloophoogte en de aangescherpte geluidsisolatie­ en brandveiligheidseisen.

Een van de bases van het nieuwe Bouwbesluit is de verhoging van de minimum kwaliteit van een bouwwerk. Niet dat het in 1992 beroerd was, want het ‘oude’ Bouwbesluit voorzag ook in een minimumkwaliteit. Onder de opmerkelijke veranderingen valt de nieuwe voorgeschreven plafondhoogte die met 20 centimeter stijgt tot 2,6 meter en de verhoging van de minimale doorloophoogte van 2,1 naar 2,3 meter. Een direct gevolg hiervan is een wijziging in de vrije hoogte van trappen, die bovendien met 10 centimeter worden verbreed tot 90 centimeter en een lager stijgingspercentage krijgen waardoor de trap beter begaanbaar is. Ook de lengte van deuren stijgt daardoor van de standaardlengte van circa 2,1 meter naar 2,3 meter.

De eisen voor geluidsisolatie en brandveiligheid zijn strenger geworden. Maar het nieuwe Bouwbesluit geeft ook meer vrijheid ten opzichte van het oude. Door het schrappen van verplichtingen als het opnemen en afmonteren van een keuken, is een woning eerder op te leveren. Een opdrachtgever heeft het voordeel dat hij in een later stadium kan beslissen wie welke keuken plaatst. Dat geldt ook voor bergingen waarvan de plaatsing niet meer verplicht is, of de standaard aanwezigheid van aansluitingen voor telefoon, radio, televisie of een opstelplaats voor een wasmachine.

Informatie over het Bouwbesluit 2003 en de praktische toepassing ervan is te vinden op website www.bouwbesluit­praktijk.nl

Reageer op dit artikel