nieuws

Hinder wind op Westerdokseiland nader onderzocht

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Er moet nader onderzoek komen naar het windklimaat aan de kop van het Westerdokseiland in Amsterdam. De vrees van woonbooteigenaren voor onaanvaardbare windhinder is gegrond, stelt de Raad van State in haar voorlopige uitspraak die onlangs is gedaan.

Het bestemmingsplan, dat de hoogbouw mogelijk moet maken, is daarom voorlopig geschorst. Dat plan heeft betrekking op het gebied ten westen van het Centraal Station, waar deels compacte bebouwing en deels hoge bebouwing komt. De bezwaarmakers, bewoners van woonboten, vrezen onaanvaardbare windhinder als gevolg van de geplande hoogbouw op de zogenoemde ‘taartpunt’.

De voorzitter acht het niet uitgesloten dat de bewoners van de woonboten hinder zullen ondervinden van de windvlagen die door de hoogbouw ontstaan. Het Hoogbouweffectonderzoek geeft onvoldoende informatie over de windeffecten van de voorziene hoogbouw op de taartpunt, meent de Raad van State, die concludeerde dat nader onderzoek daarom noodzakelijk is.

In afwachting van de definitieve behandeling van de zaak over enkele maanden kan er voorlopig niet worden begonnen met de hoogbouw op de taartpunt. Er mogen immers geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden, aldus de Raad van State.

Reageer op dit artikel