nieuws

Grind geen barrière voor gasboren

bouwbreed

rotterdam ­ Onder het grindpakket door, op een diepte van vijftig meter, kruist een nieuwe watertransportleiding de Maas in het Limburgse Linne. De innovatieve combinatie van een avegaar­ en een horizontale boring, leverde HBG Civiel de No Dig Award op.

Het bestek van opdrachtgever Waterleiding Maatschappij Limburg kende destijds twee ontwerpvarianten, maar niet die waarmee HBG Civiel de opdracht uiteindelijk in de wacht sleepte. De moeilijkheid in de opdracht school volgens J. van den Toorn van HBG Civiel in de aanwezigheid van dikke grindlagen onder de Maas. Daardoor sijpelt de boorvloeistof weg die noodzakelijk is voor een horizontaal gestuurde boring. WML was er daarom vanuit gegaan dat horizontaal gestuurd boren geen optie was en ontwikkelde een variant met een zinkerbuis en één die uitging van een gesloten frontboring. Maar de eerste variant leverde volgens Van den Toorn een groot risico op, omdat er bij het graven van de zinksleuf veel zwaar vervuilde baggerspecie zou vrijkomen, die tegen hoge kosten gestort moet worden. De variant met de gesloten frontboring zou op een microtunnel met een diameter van zo’n twee meter komen te staan, geboord vanuit twee schachten op de oevers. Die grote diameter is nodig om eventuele obstakels voor de boorkop met duikers te kunnen verwijderen. Aangezien voor het aansluiten van een nieuw drinkwaterproductiebedrijf op het Limburgse ringnet een buis met een diameter van 900 millimeter volstond, werkte HBG nog een derde variant uit. Daarbij worden de grindlagen gepasseerd met een avegaarboring, waarna de rest van het traject met een horizontaal gestuurde boring wordt overbrugd.

Meetsystemen

Dat was de variant waar WML uiteindelijk voor koos. Vanaf beide oevers perste HBG Civiel mantelbuizen met een diameter van 1500 mm de bodem in, terwijl gelijktijdig met een avegaar grind en slib werd afgevoerd. Op die manier werd het 27 meter dikke grindpakket doorboord. Vervolgens vonden vanuit die buizen de horizontaal gestuurde boringen plaats. De pilotboring met stangen met een diameter van zo’n 100 millimeter was een secuur werkje, waarvoor HBG en partner Haustadt+Timmermann maar liefst drie meetsystemen inzetten om de boorkoppen de goede kant op te kunnen sturen. Het eerste systeem bestond uit de bekende sonde die de bewegingen vanaf maaiveldniveau volgt. Daarnaast stonden op beide oevers true­tracking systemen opgesteld die de boorkop met behulp van magneetvelden uitpeilen. Het derde systeem bestond uit een aparte meetbuis, die met een persing met kleine diameter langs het tracé was aangebracht en heel nauwkeurig de bewegingen van de kop registreerde. Door die overvloedige meetgegevens ontmoetten de twee boorkoppen voor de pilotboringen elkaar netjes op zo’n vijftig meter diepte onder de Maas en konden ze ook weer worden teruggetrokken zonder de mantelbuizen te beschadigen. Met ruimers werd de diameter van het boorgat vergroot tot ongeveer 1,2 maal de benodigde diameter. Daardoor was er voldoende speling om de 800 meter lange drinkwaterleiding vanaf maaiveld via een intrekboog in een vloeiende lijn door het boorgat onder de Maas te trekken.

Infratech

De jury van de No­Dig Award, die op de Infratechbeurs in Rotterdam de prijs uitreikte, prees de lef van aannemers HBG Civiel. “Het is de grenzen opzoeken van wat kan met No­Dig en dan een stap verder gaan”, meldt het rapport. “Het is een stimulans voor de hele sector. Plotseling is veel meer mogelijk. Kijk maar: het grind is overwonnen.”

Reageer op dit artikel