nieuws

Gevelbouwers zijn imago van onderaannemer beu

bouwbreed Premium

nieuwegein ­ De oplevering van een project wordt vaak gepresenteerd als het werk van een aannemer. Daarmee wordt de toeleverende industrie ernstig tekort gedaan, vindt de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG). De bouwindustrie moet zich veel duidelijker manifesteren. GevelTech, de gezamenlijke presentatie van 45 bedrijven op de Bouwbeurs moet daar een bijdrage aan leveren.

Volgens Bert Lieverse, directeur van de VMRG, was de gevel vroeger alleen bedoeld om weer en wind buiten te houden. Tegenwoordig heeft de gevel veel meer functies. Het is een hightech bouwdeel waarin klimaatscheiding wordt gecombineerd met esthetiek en beheersing van het binnenklimaat. De huidige geveltechnologie is echter zo veelomvattend dat het niet eenvoudig is om de juiste gevel bij het juiste gebouw te kiezen.

Bij die keuze moet ook de gebruiker meer worden betrokken dan nu het geval is, vindt de VMRG. “Want het is niet de aanneemsom die de feitelijke waarde van het gebouw bepaalt, maar de tijd dat het gebouw in gebruik is”, aldus Lieverse. “Onze activiteiten zullen we dan ook meer concentreren op de gebruiker. De belegger wil nu na drie jaar een optimaal rendement zien. Maar als diezelfde belegger vaststelt dat de gebruiker na vele jaren nog gelukkig en comfortabel achter die gevel werkt en hij daarmee over een langere tijd een goed rendement realiseert, gaat de belegger om.”

De strategie lijkt een beetje afgekeken van de farmaceutische industrie die zich steeds vaker op de eindgebruiker richt, om op die manier de voorschrijvende huisarts te beïnvloeden. Misschien wat sluw, maar het werkt wel. Ook DSM slaagde erin om door de verschillende schakels in de bouwketen te bewerken om zijn milieuvriendelijke lakken breed toepassing te laten vinden. “Door ons actief te richten op alle schakels ­ inclusief de eindgebruiker ­ komt de keten vanzelf in beweging. Het uiteindelijke resultaat zal zijn dat de aanneemsom minder belangrijk wordt.”

Inkoopformule

GevelTech wil, zoals Lieverse het uitdrukt, “een draai in het denken” over moderne gevelbouw stimuleren. Graag zou de branche zien dat de gevel in de projectbegroting apart als een stelpost zou worden opgenomen. De vereniging heeft daar min of meer een inkoopformule voor ontwikkeld. Voorkomen moet worden dat een bedrag per vierkante meter in de projectbegroting het enige criterium blijft. De verschillende technologische alternatieven en de lange­termijnexploitatie moeten ook bij het inkoopproces worden betrokken. Het inkopen wordt dan echt een transparant proces, vindt de VMRG. Via de stelpostconstructie kopen de ontwerper en opdrachtgever zelf in. De opdrachtgever kan kiezen uit meerdere, door de bouwer aangedragen oplossingen, waarbij de inkoopfunctie van het bouwbedrijf volledig in tact blijft.

De gevel in zijn meest moderne vorm biedt vele nieuwe perspectieven aan gebruikers en exploitanten van gebouwen. Lieverse: “Daarover moeten we communiceren. GevelTech is noodzakelijk, omdat de verstarde en ouderwetse communicatiestructuren in de bouw een doeltreffende uitwisseling van informatie hierover in de weg staan. Dat heeft vooral te maken met het eenzijdig focussen op de goedkoopste oplossing op de korte termijn. Daarom zou het goed zijn als het inkoopbeleid radicaal omgaat.” De 45 in GevelTech participerende bedrijven laten zien wat de nieuwste trends zijn. Belangrijke boodschap is dat je alleen goed kunt bouwen als je precies weet wat de wensen zijn van de mensen die achter de gevel werken. Met het beursthema ‘Achter de gevel’ laten de bedrijven zien dat die wensen heel belangrijk zijn in het bouwproces. GevelTech is voor de VMRG daarnaast een manier om de positie van de gevelbouwbedrijven in de markt te verstevigen. Want volgens Lieverse worden de gevelbouwbedrijven nog te vaak gezien als onderaannemer.

Moderne gevel

Binnen de geveltechnologie komen alle hedendaagse trends in de bouw samen, benadrukt Lieverse. “Duurzaam bouwen, de aandacht voor arbeidsvriendelijke werkplekken en IFD­bouwen. Het zit er allemaal in. Ook ten aanzien van de klimaattechnologie voor de gevel, moderne constructietechnologie en IT is men al heel ver. Verder zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van beweging en flexibiliteit in de gevel, duurzame energie, ketenbeheer en ontwerp­ en productietechnologie. Dat willen we met GevelTech allemaal duidelijk maken. En beslist niet alleen aan de bouwondernemingen. Nee, we richten ons met nadruk op die overige schakels in de bouwketen. Daarmee kunnen we het traditionele denken binnen het bouwproces in beweging krijgen.”

GevelTech, Nieuwegein, stand 01C116.

Reageer op dit artikel