nieuws

‘Geef hoofdbedrijfschap afbouw drie jaar om zich te bewijzen’

bouwbreed

rijswijk ­ Het pas gestarte Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud moet van iedereen de kans krijgen zich in de praktijk te bewijzen. Dat zegt voorzitter J. van de Kant van het publiekrechtelijke orgaan. De voorman verzoekt platform K.O.E. en werkgeversorganisatie WVB, die onophoudelijk kritiek leveren op het schap, de strijdbijl te begraven.

Verbroedering en rust. Daar is de sector afbouw en onderhoud het meest bij gebaat, zegt Van de Kant daags voor de eerste bestuursvergadering van het hoofdbedrijfschap, waarin het Bedrijfschap voor het Schilders­ en Afwerkingsbedrijf en het Bedrijfschap voor het Stukadoors­, Afbouw­ en Terrazzo­ en Vloerenbedrijf zijn opgegaan. “Tegen platform K.O.E. en de WVB wil ik zeggen: loop niet te blaffen, maar kom er bij. Ik wil het liefst iedereen aan tafel hebben.” Platform K.O.E. en de WVB (vastgoedverbeteraars) ageren al jaren tegen het schap. De organisaties, waarin zo,n tweehonderd grote schildersbedrijven zijn verenigd, vinden dat er te veel zaken collectief worden geregeld. Dat heeft volgens hen alleen maar geleid tot een onnodig hoge bedrijfschapsheffing. Het liefst zien zij dat het schap helemaal wordt opgeheven. De taken zouden dan bij werkgeversorganisaties als Fosag (schilders) en NOA (stukadoors) kunnen worden ondergebracht.

Nuttig

Van de Kant vindt echter dat de dissidente groep schilders makkelijk praten heeft. “Zij zijn misschien in staat om veel zaken zelf te regelen. Maar de meeste bedrijven in de sector kunnen dat niet, omdat ze te klein zijn. Dan heb je het over 70 procent van de bedrijven. Die kunnen geen marktverkenningen of dure onderzoeken uitvoeren. Voor deze ondernemingen is een bedrijfschap juist heel erg nuttig.” Volgens de voorzitter wordt het tijd dat K.O.E. en de WVB de strijd staken, temeer omdat er onder invloed van hen al veel is veranderd. Zo verzekert Van de Kant dat het schap inmiddels veel professioneler en efficiënter werkt. Bovendien is een einde gemaakt aan de oneindige herkiesbaarheid van bestuurders, precies zoals K.O.E. en de WVB wensten. “Geef ons twee, drie jaar om ons te bewijzen”, zegt Van de Kant. “Daarna mag je ons afrekenen, als daar dan aanleiding voor is.” Het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud gaat de belangen behartigen van bijna dertienduizend afbouw­ en onderhoudsbedrijven, die samen goed zijn voor vijftigduizend arbeidsplaatsen en een gezamenlijke omzet hebben van 3,6 miljoen euro. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zet zich onder meer in voor het imago van de bedrijfstak, voert lobby voor een lagere btw­tarief, verricht marktverkenningen en geeft voorlichting over wet­ en regelgeving. Ook zal het schap zich hard maken voor het behoud van vakmensen en gaat het bedrijven ondersteunen bij het opzetten van een modern personeelsbeleid. Van de Kant zegt zich in dat alles te zullen opstellen als onafhankelijk voorzitter. “Noem mij maar een bruggenbouwer.” Ook daarmee hoopt hij de criticasters binnen boord te halen.

Reageer op dit artikel