nieuws

Fraude in Rotterdam bij aanleg glasvezelkabel

bouwbreed Premium

ROTTERDAM ­ Onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) Rotterdam heeft aanzienlijke fraude aan het licht gebracht bij aanleg van het glasvezelkabelnetwerk. Onderaannemers, loonbedrijven en uitzendbureaus hebben door het inschakelen van zwartwerkers en illegalen voor ten minste 5 miljoen euro aan belastingen en premies ontdoken. De schade wordt deels verhaald op hoofdaannemers.

Volgens de Rotterdamse wethouder Van der Tak (voorzitter van het RIF­Rotterdam) is de afschaffing van de vergunningsplicht voor uitzendbureaus een belangrijke oorzaak van het ontstaan van de fraude. “Sinds dat is gebeurd, zijn er vierduizend van dit soort bedrijfjes bijgekomen. En die zijn lastig te controleren,” aldus Van der Tak. Verder onderstreept het onderzoek volgens hem het belang van algemene identificatieplicht op de werkplek. Die voorkwam overigens niet de veelvuldige geconstateerde fraude met sofinummers, documenten en identiteitspapieren. Van de circa 96.000 manuren die tussen 15 januari 2001 en 1 juni 2002 in het graven van sleuven en het leggen van mantelbuizen zijn gestoken, kon ongeveer eenderde niet worden verantwoord. Het RIF deed onderzoek naar complete ketens, die lopen van hoofdaannemer via onderaannemers naar loonbedrijven of uitzendbureaus. Met name bij laatstgenoemde bedrijfjes ­ voor een groot deel van Turkse origine ­ werd op grote schaal fraude geconstateerd. Van de 68 onderaannemers die het RIF in beeld bracht, werden de twaalf met het hoogste frauderisico nader onderzocht. Tegen acht van hen werd proces­verbaal opgemaakt wegens fraude. Nog eens negen loon­ en uitleenbedrijven werden bekeurd. Van de 290 gecontroleerde gravers en leggers bleken 215 van allochtone afkomst. Bijna een kwart verbleef illegaal in Nederland. Het RIF ontrafelde drie ketens van ondernemingen met totaal 1300 werknemers. Van alle arbeid bleek hier 37 procent zwart te zijn verricht, terwijl 12 tot 19 procent van de werknemers zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude. Het bedrag van bijna 5 miljoen euro aan ontdoken belastingen, premies en ten onrechte betaalde uitkeringen kan volgens Jan Polet (manager RIF) nog oplopen. De financiële schade is volgens hem moeilijk volledig te verhalen, omdat een deel van de bedrijfjes inmiddels failliet is. “In het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid worden in dat geval hoofdaannemers aansprakelijk gesteld”, aldus Polet.

Reageer op dit artikel