nieuws

Fiasco huishoudwater komt niet onverwacht

bouwbreed

utrecht ­ Leidingwaterbedrijf Hydron levert geen huishoudwater meer in Leidsche Rijn. Het levert teveel risico op voor de volksgezondheid. Dat is geen onverwachte conclusie. Ruim vijf jaar geleden waarschuwde het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al voor het gevaar van virussen en protozoa.

Huishoudwater is water dat niet wordt gebruikt als drinkwater. Het is bedoeld om de was mee te doen, het toilet door te spoelen en de tuin mee te sproeien. Toch moet huishoudwater ook aan behoorlijke eisen voldoen. Dat bleek al in 1997 uit het rapport ‘Gezondheidsrisico’s en normstelling voor huishoudwater’ van het RIVM. Daarin stond dat de gezondheidsrisico’s van pathogene micro­organismen in huishoudwater niet verwaarloosbaar zijn.

Een jaar geleden voorspelde A. van Bronswijk, hoogleraar gezondheidstechniek aan de TU Eindhoven, dat ieder gezin in Leidsche Rijn ten minste eenmaal per jaar ziek zou worden door het voorgezuiverde water uit het Lekkanaal. Het inademen van de damp van de wasmachine of aanraken van fijne druppels van het toilet kan infecties veroorzaken aan longen, maag en darmen.

Hydron Midden­Nederland stelde toen nog dat er geen risico’s waren. Een onderzoek door RIVM in opdracht van VROM toonde het tegendeel aan. Dr. G. Medema van Kiwa ontdekte het norovirus in het water van het Lekkanaal. Dat gebeurde met de PCR­methode. “Het nadeel van die methode is dat je niet zeker weet of het levend of dood is”, legt A. Versteegh van het RIVM uit. “Maar als je wat meet en je bent redelijk zeker, moet je toch maatregelen nemen.” Het virus komt in het Lekkanaal via afvalwaterzuiveringen, onder meer van Leidsche Rijn. Het is niet gemeten in het gezuiverde drinkwater van Amsterdam en Noord­Holland.

Reageer op dit artikel