nieuws

Design, Build, Finance and Maintain­contract

bouwbreed Premium

Design, Build, Finance and Maintain is een contract op basis van Design & Construct, waarbij niet alleen het ontwerp en de uitvoering, maar ook financiering, beheer en onderhoud door de uitvoerende partij wordt aangenomen.

Het DBFM­contract werkt op basis van D&C, waarbij de uitvoerende partij dus het ontwerp en de uitvoering voor zijn rekening neemt. De opdrachtgever kan daarbij een voorstel doen om ook de financiering door de opdrachtnemer te laten doen, omdat de opdrachtgever vanwege bepaalde redenen zelf niet de financiering wil doen. Bij het pilot­project ‘Verbreding N31’ heeft Rijkswaterstaat gekozen voor dit contractprincipe . ­ De opdrachtgever hoeft zich geen zorgen te maken over het wel of niet vrij krijgen van gelden voor de financiering van het project vanwege de voorfinanciering door de opdrachtnemer. ­ Een ander voordeel is dat de opdrachtgever het onderhoud heeft uitbesteed en hier zelf dus geen aandacht aan hoeft te besteden.

Nadelen

Het doorschuiven van de financiering naar de opdrachtnemer kan uiteindelijk ook tot een nadeel leiden. Ten eerste omdat ze het overgenomen financieringsrisico moeten kunnen verantwoorden. Opdrachtnemers zullen veel meer geld moeten lenen bij de banken, als DBFM­contracten veel toegepast gaan worden in de gww­sector. Hierdoor kan hun solvabiliteit (financiële bewegingsruimte) in het gedrang komen. De financier zou uiteindelijk kunnen beslissen dat de opdrachtnemer het geld niet krijgt, waardoor het project door de desbetreffende opdrachtnemer niet voorgefinancierd kan worden. Ten tweede bestaat er de kans dat de opdrachtnemer risico’s moet gaan prijzen die niet beheersbaar en uiteindelijk prijsbaar zijn. Alles tezamen zou er toe kunnen leiden dat een project niet uitgevoerd kan worden omdat de opdrachtgever de financiering bij de opdrachtnemer wil leggen. Daarnaast bestaat er altijd een gevaar dat de aannemer failliet gaat tijdens de uitvoering. Ook aan het huidige ‘overnameklimaat’ kunnen nadelen kleven, omdat door bijvoorbeeld het afstoten van divisies grote problemen kan ontstaan. Daarnaast kan het beleid van een bedrijf vanwege een overname plotseling wijzigen.

Reageer op dit artikel