nieuws

Bouwvergunning nodig voor investeringsaftrek bij energiebesparing

bouwbreed

den haag ­ Ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie kunnen in 2003 weer rekenen op een fiscaal voordeel als zij energie­investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Deze fiscale regeling is in 2003 op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt bijvoorbeeld bij verbouwingen een definitieve bouwvergunning verplicht.

Ondernemers kunnen 55 procent van de investeringen van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. De regeling was vorig jaar zo populair dat het budget al snel op was en de regeling tijdelijk werd stopgezet. Dit jaar is een budget van een miljard euro beschikbaar. Om opnieuw snelle uitputting te voorkomen, is een aantal aanpassingen doorgevoerd die het freerider­effect tegengaan en de kosteneffectiviteit verbeteren. Vanaf dit jaar is de overlap tussen EIA en Vamil (willekeurige afschrijving milieu­investering) verdwenen. Energie­investeringen komen niet langer voor de Vamil in aanmerking. Verder stelt de EIA de voorwaarde dat ondernemers op het moment dat ze een aanvraag indienen, in het bezit moeten zijn van een bouwvergunning die onherroepelijk is, indien voor een investering een bouwvergunning vereist is. Deze aanscherping zorgt ervoor dat energiezuinige investeringen op korte termijn voorrang krijgen op in de toekomst liggende investeringen. Een andere aanpassing, die uit het Belastingplan 2003 voortvloeit, betreft het laten vervallen van de accountantsverklaring. Vanaf 2003 heeft de ondernemer geen accountantsverklaring meer nodig voor het indienen van een aanvraag.

Geschrapt

Jaarlijks wordt de regeling aan de stand van de techniek aangepast. De Energielijst bepaalt welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en wordt hier elk jaar op aangepast. De stand van de techniek, de rationaliseringsslag en het verbeteren van de kosteneffectiviteit hebben ertoe geleid dat onder andere de volgende middelen van de lijst zijn verdwenen: de modulerende branders voor cv­ketels of luchtverwarmers, de lagetemperatuurverwarmingsnetten bij verschillende bedrijfsmiddelen, de snelheidsbegrenzer, de brandstofregeleenheid voor scheepsdieselmotoren en de softwaremodule voor een integrerende klimaatregeling in tuinbouwkassen. Ook zijn er aanpassingen doorgevoerd in de omschrijving van bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld in die van de warmtepomp of warmtepompboiler.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels