nieuws

Bouwers wensen een coalitie van christen­democraten en liberalen

bouwbreed

den haag ­ Bouwers willen een coalitie CDA en VVD. Deze moet beginnen met de aanpak van het spooronderhoud en de bouw van meer goedkope woningen. Een speciale bouwminister wordt echter onnodig geacht voor de aanpak van deze projecten.

Dat blijkt uit de enquête over de verkiezingen onder bezoekers van de internetsite van deze krant. De reacties komen uit alle sectoren van de bouw, maar ook adviseurs en ambtenaren hebben de vragen beantwoord. De bouw krijgt volgens 70 procent van hen te weinig aandacht in de verkiezingsstrijd. De ruim 200 respondenten zitten wel vol tips over de manier waarop de nieuwe bestuurders moeten omgaan met de aanbevelingen uit de parlementaire enquête bouwnijverheid. Niets doen, zegt 12 procent, terwijl 20 procent kiest voor een harde aanpak. Beter toezicht is het devies. Ook pleit een aantal voor herinvoering van de rekenvergoeding. Een ander geluid is het duidelijker formuleren van de relatie tussen bouwers en ambtenaren. Daarbij horen wel degelijk feestjes, vindt 65 procent van de invullers. Bordeelbezoek is echter uit den boze, een ingetogen feestje heeft de voorkeur. Over de relatie tussen aannemer en ambtenaar lopen de meningen uiteen. De één herkent een sfeer van wantrouwen en afstandelijkheid, de ander ziet geen verschil en de derde ziet een meer formele omgang ontstaan. De algemene constatering luidt dat de sfeer nu niet optimaal is, maar dat alle partijen moeten werken aan de verbetering daarvan en aan herstel van vertrouwen.

Zuiderzeelijn

De enquête leidt niet tot meer regels, zo is de algemene verwachting van de respondenten. Wel vindt 70 procent dat frauderende bedrijven geen recht meer hebben op overheidsopdrachten. Van al die opdrachten vinden de invullers het niet erg als de Zuiderzeelijn sneuvelt. De daarvoor bestemde 2,7 miljard euro mag van 60 procent van de deelnemers worden besteed aan het spooronderhoud. Dat project staat dan ook bovenaan de prioriteitenlijst. Deze plaats wordt gedeeld met de bouw van meer goedkope woningen. Wegverbreding en de aanleg van nieuwe wegen komen op de derde plaats. Weinig belangstelling is er echter voor de Hanzelijn. Slechts 1 procent van de geënquêteerden vindt dat het komend kabinet daar prioriteit aan moet geven. Het kwartje van Kok mag via een mobiliteitsfonds worden gebruikt voor de realisatie van de infraprojecten, zo stelt 30 procent van de respondenten. Een even grote groep ziet het geld liever in de eigen portemonnee door teruggave aan de pomp. Overigens mag CDA­lijsttrekker Balkenende volgens 41 procent premier blijven. Desondanks kreeg zijn kabinet een vijf als gemiddeld rapportcijfer. Voorganger Paars II kreeg een zesje. Alternatief voor het premierschap is Bos (PvdA). Hij krijgt de steun van 20 procent. Overigens scoorden diens partijgenoten Stekelenburg en kandidaat­premier Cohen even hoog. Beiden hebben 5 procent van de geënquêteerden achter zich voor de functie van minister­president. De PvdA mag dan ook in de coalitie zitten.

Geen vertrouwen

Als de gedroomde samenwerking tussen CDA en VVD niets wordt, kiest een kwart voor de coalitie van CDA en PvdA. Veel vertrouwen in de nieuwe ploeg is er niet op het gebied van de ruimtelijke ordening. Vijfenveertig procent denkt dat het ook het volgende kabinet niet lukt om de Vijfde nota ruimtelijke ordening te presenteren. Met de blauwdruk van minister Kamp (VROM) zijn ze het echter niet eens. Liefst 70 procent is namelijk tegen bebouwing in het groen. De goedkopere woningen moeten dan in stedelijk gebied komen.

Reageer op dit artikel