nieuws

Bouw wil snel stabiel kabinet

bouwbreed

den haag ­ Er is geen tijd voor een lange kabinetsformatie. De toestand van de economie schreeuwt om daadkrachtig beleid. Bouwbreed wordt deze mening gedragen. Gezien de uitslag is een stabiel kabinet van CDA en PvdA de voor de hand liggende optie, denken zowel werkgevers als werknemers. “Er is geen enkele aanleiding voor ondernemers om te emigreren”, chargeerde voorzitter H. de Boer van MKB­Nederland gisteren.

“Door politieke verwikkelingen is bijna een jaar lang op belangrijke beleidsterreinen nauwelijks vooruitgang geboekt”, schetst het AVBB. Als voorbeelden van stagnerend beleid noemt de aannemerskoepel de stedelijke herstructurering, het opkrikken van de woningbouwproductie en aanpak van de ruimtelijke ordening. Directeur W. van Leeuwen van de corporatiekoepel Aedes hoopt dat de grotere vrijheid van corporaties om eigen beleid te voeren terugkomt in het nieuwe regeerakkoord. “Ik verwacht dat Balkenende dit onderdeel van het strategisch akkoord zal veiligstellen.” Dat het CDA groter is dan de PvdA, stelt NVB­directeur N. Rietdijk al gerust. Het maakt het risico kleiner dat een eventueel centrum­links kabinet de hypotheekrente aanpakt, zoals de PvdA wil. Dat laatste zou, onderstreept de NVB’er, slecht uitkomen voor de woningmarkt, die op dit moment toch al sterk onder druk staat. Hij hoopt dat een nieuw kabinet het beleid dat is ingezet door VVD­minister Kamp continueert: “Woningbouw ­ op bescheiden schaal ­ in plaatsen met dertig­, veertigduizend inwoners, is goed voor de vitaliteit van het landelijk gebied.”

Gematigd

Neprom­voorzitter C. de Reus denkt dat er snel een centrum­links kabinet zal zijn. “Dit zal moeten regeren met een ‘rechtse’ meerderheid in het parlement”, schetst hij. Dat betekent dat een gematigd beleid in het verschiet ligt, waarmee hij uitstekend kan leven. Hij verwacht dat een kabinet met de PvdA van Bos met een zorgvuldig economisch beleid komt. Mét het vertrouwen van de vakbonden. “Vertrouwen betekent stabiliteit en dat is goed voor de economie.” De Reus ziet dankzij de verkiezingsuitslag ook een effectiever beleid tegen de ‘verrommeling’ van Nederland in het verschiet en dat vindt hij positief. “De ruimte is schaars, dus die moeten we zorgvuldig gebruiken.” Verder verwacht hij meer draagvlak voor stedelijke herstructurering. “Dat is voor ons ook niet slecht.” De vereniging van wegenbouwers Vianed is minder optimistisch. “Verkiezingen zorgen traditioneel voor een tijdelijke teruggang in het op de markt komen van infrastructurele projecten.” De uitlatingen van de twee grote winnaars CDA en PvdA over een te voeren gezamenlijk beleid maken een snelle formatie bij voorbaat kansloos, vrezen de wegenbouwers. FNV Bouw roept het CDA op zijn ‘sociale gezicht’ te laten zien. “Het gebaar van minister De Geus voor de acute gevallen in de winter­ww is een stap in de goede richting.” De Hout­ en Bouwbond CNV toont zich ingenomen met de mogelijkheid van een CDA­PvdA kabinet. Woordvoerder J. Slok: “We verwachten daarvan een wat socialere benadering. Dat lijkt ons beter voor de mensen waar wij voor staan.”

Agenda

FNV Bouw verwacht van een nieuw kabinet verder dat het snel aan de slag gaat met de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid. “Die heeft aangedrongen op meer betrokkenheid van werknemers en vraagt aandacht voor de positie van klokkenluiders”, brengt de bond in herinnering. “De commissie beveelt ook een minister voor bouwbeleid aan”, onderstreept de FNV­bond het belang van een cultuuromslag. Werkgeversvereniging VNO­NCW hoopt dat snel een ‘aanvaardbare’ oplossing wordt gevonden voor de wao. Dit zou afspraken over meerjarige loonmatiging binnen bereik brengen. Verder bepleit VNO­NCW een ‘groeiagenda’, met als sleutelwoorden ‘onderzoek, innovatie, concurrerende belastingen, beter beroepsonderwijs, minder regels en papierwerk voor ondernemers, aanpak van de files en bestrijding van de criminaliteit”. MKB­voorzitter De Boer denkt met een kabinet van PvdA en CDA goed samen te kunnen werken. Hij wijst op zijn goede ervaringen met PvdA­bewindslieden tijdens de twee Paarse kabinetten. “Het kan linksom en rechtsom”, constateert hij, “waarbij de eerste mogelijkheid het meest voor de hand ligt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels