nieuws

Bouw wacht eindeloos veel rechtszaken

bouwbreed Premium

den haag ­ De bouwwereld stevent af op een eindeloze reeks rechtszaken, die verband houden met de bouwfraude. KWS, Snitjer en BAM NBM beten gisteren het spits af met een kort geding tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Ook Heijmans overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de kartelpolitie.

Andersom dreigen de bouwers zelf ook de nodige processen aan hun broek te krijgen. Deze zomer maakt het Openbaar Ministerie bekend welke bedrijven zullen worden gedagvaard. Een aantal gemeenten dat meent slachtoffer te zijn geworden van illegale prijsafspraken in de bouw, onderzoekt bovendien of het de schade op de aannemerij kan verhalen. En dan is er nog de NMa, die de grote wegenbouwbedrijven boetes op wil voor kartelvorming. De verwachting is dat die boetes in een groot aantal gevallen zullen worden aangevochten bij de rechter. Als voorproefje trof de NMa gisteren alvast KWS, BAM NBM en Snitjer in de rechtszaal. De bouwbedrijven daagden de toezichthouder omdat die vertrouwelijke bedrijfsgegevens wil openbaren. Het betreffen onder meer stukken waarin financiële cijfers en gegevens over investeringen en productieomvang staan, maar ook ramingen en notulen van vertrouwelijke vergaderingen van de raad van commissarissen.

Inzage

De gegevens zijn opgenomen in de rapporten die de NMa heeft opgemaakt tegen de bedrijven. De kartelpolitie verdenkt de ondernemingen onder meer van het maken van verboden afspraken bij wegenbouwprojecten in Noord­Nederland en kartelvorming op de asfaltmarkt. De betrokken bouwers krijgen straks inzage in de rapporten om zich te kunnen verweren tegen de verdenkingen. En juist daar ligt de pijn. De bedrijven krijgen op die manier zicht in elkaars ‘bedrijfsgeheimen’. Bovendien vrezen ze dat aanbestedende diensten de stukken met gevoelig informatie in handen krijgen. De NMa vindt dat onzin. De kartelwaakhond meent dat de stukken niets meer onthullen, omdat de bouwers samen illegale afspraken maakten en elkaars bedrijfsvoering dus van haver tot gort kennen. Voor de rechter beloofde de NMa niettemin dat de bouwfrauderapporten alleen toegankelijk worden voor de verdachte bouwers. Daarmee was de angel grotendeels uit het conflict.

Belangen

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) maakt zich intussen “ongerust” over het grote aantal rechtszaken dat dreigt. De werkgeverskoepel ziet, omwille van de broodnodige rust in de sector, liever niet dat de bouwbedrijven in ellenlange procedures verzeild raken. Maar, stelt AVBB­woordvoerder P. Wouters tegelijkertijd, “Het is aan de individuele bedrijven zelf om te bepalen of ze juridische wegen moeten bewandelen. Wij hebben geen zicht op de belangen die bij hen spelen.” Volgens de zegsman zal jarenlang procederen zeker leiden tot een stroom van negatieve publiciteit voor de bouwsector. Toch heeft Heijmans al aangekondigd “alle rechtsmiddelen te zullen aanwenden om beschuldigingen te weren”. De Rosmalense bouwer wordt er onder meer van verdacht met zijn Franse partner Soletanche de concurrentie te hebben beperkt rond de aanbesteding van een deel van de Noord­Zuidlijn.

Reageer op dit artikel