nieuws

Boeren tegen plannen attractiepark Westland

bouwbreed

‘s­gravenzande ­ Westlandse boeren zijn fel tegen de plannen om in Hoek van Holland een Floriade­achtig attractiepark te vestigen. De Stichting de Bonnen, de belangenorganisatie van de landbouwers, gelooft niet in de haalbaarheid van de plannen. Bovendien stagneert de economische ontwikkeling van het gebied door de planvorming.

Daarnaast verwijt de organisatie de initiatiefnemers van het attractiepark gebrekkige communicatie met de boeren in het gebied. Het park, dat de naam Flora­Land krijgt, moet over vier jaar zijn poorten voor het publiek openen, zo maakt initiatiefnemer Stichting Ontwikkeling Europark(STOEP) bekend. Het wordt gevestigd in de Oranjebuitenpolder, in Hoek van Holland(gemeente Rotterdam). De investeringskosten bedragen 20 miljoen euro. De realisatie valt of staat met de deelname van particuliere investeerders. In het bestemmingsplan voor de Oranjebuitenpolder is inmiddels rekening gehouden met het attractiepark. Als de plannen doorgaan, verrijst het op een terrein van vijftig hectare. Hier komen onder meer een tentoonstelling van allerlei producten, een tuincentrum en ook zullen historische ontwikkelingen binnen de tuinbouw worden getoond.

Bezwaarschrift

Stichting de Bonnen heeft een bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan ingediend bij de gemeente Rotterdam. “De door u voorgestelde planontwikkeling is slechts het resultaat van een handjeklap door diverse overheden, bedrijfsleven en natuur­ en milieuorganisaties. De burger en de boer staan hierbij buitenspel”, aldus schrijft A. Wetering, voorzitter van De Bonnen aan de gemeenteraad.

Opspraak

Eerder kwam Flora­Land in opspraak omdat de initiatiefnemers verregaande plannen onthulden voor een terrein dat nog niet was aangekocht. De eigenaar van het stuk grond, H. van der Drift, is niet van plan om het te verkopen of anderszins aan het project mee te werken. Hij kondigt bovendien aan dat de boeren via bezwaar­ en beroepsprocedures de plannen zullen dwarsbomen. “Dit kan heel wat jaren duren en in deze tijd zal de financiële onderbouwing van dit droomland een wassen neus blijken te zijn.” Van der Drift is ervan overtuigd dat de bezoekersaantallen dramatisch tegen zullen vallen en dat Flora­land uiteindelijk zal verworden tot een grote kermis. J. van Dijk, voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Europark was telefonisch niet voor commentaar bereikbaar. Uit de website van het attractiepark in wording (www.flora­land.com), spreekt een groot optimisme. “Of Flora­land van de grond komt, is alleen nog afhankelijk van de financiering”, meldt de website. En verder: “Banken en overheden zijn geïnteresseerd om financieel deel te nemen, op voorwaarde dat er voldoende eigen risicodragend kapitaal wordt geïnvesteerd.”

Reageer op dit artikel