nieuws

‘Blauwe Stad trekt hoge Noorden uit economisch dal’

bouwbreed

winschoten ­ De scepsis is verdwenen. Werden de plannen voor de Blauwe Stad tien jaar geleden nog afgedaan als onhaalbaar, de oost­Groningers weten nu wel beter. De Blauwe Stad komt er. Twaalfhonderd woningen in een gebied van twaalfhonderd hectare. Een wijk waar de luxe al vanaf straalt voordat er een paal is geslagen. De noordelijke elite zal massaal in het gebied neerstrijken en de economie van het achtergebleven hoge Noorden opkrikken. Zo luidt althans de verwachting.

Landbouw en een beetje veeteelt zijn nu de economische pijlers van het Oldambt, zoals de streek waar de Blauwe Stad verrijst wordt genoemd. De werkloosheid is er hoog, jongeren trekken weg, de bevolking vergrijst en de lokale middenstand heeft het zwaar. De nieuwe woonwijk moet het einde inluiden van die neerwaartse spiraal. “Het project biedt in eerste instantie volop werk in de bouw”, zegt Anne Kolmer, directeur van de Blauwe Stad bv. “Dat is goed voor de lokale aannemers en voor jongeren die in de bouw willen werken. Naarmate de wijk vordert, krijgt ook de lokale middenstand een opkikker. Want de bewoners zijn voor hun boodschappen aangewezen op de winkels uit de omgeving. En wie naar de bioscoop of het theater wil, zal in Winschoten of Groningen zijn vertier moeten zoeken. Bovendien verwachten we dat de Blauwe Stad nieuwe ondernemers zal aantrekken vooral binnen de recreatiesector.” De wijk is dan ook meer dan een verzameling van twaalfhonderd luxe huizen in het groen. Hij dankt zijn naam aan een immens meer dat midden in het Oldambt wordt aangelegd. Het biedt straks volop mogelijkheden voor watersporters en sportvissers. “Het is niet de bedoeling om tussen de woningen bedrijven te vestigen, maar rond het meer zouden bijvoorbeeld een zeilschool, een camping en een winkel voor sportvissers kunnen komen. Misschien is er ook nog wel plaats voor een hotel.”

Horeca

Concreet zijn die plannen nog niet. De wijk wordt geleidelijk opgeleverd. Pas in 2012 wordt er de laatste hand aan gelegd. Hoe het gebied zich gaat ontwikkelen is vooralsnog onduidelijk, ook al zijn de eerste reacties hoopgevend. “We zijn wel benaderd door geïnteresseerde ondernemers, maar we weten nog niet precies hoe we zulke activiteiten gestalte moeten geven. We kunnen nu nog niet besluiten of er bijvoorbeeld een hotel moet komen. Pas als blijkt dat de plaatselijke horeca de bezoekersaantallen niet aan kan, gaan we dat serieus overwegen. Natuurlijk willen we voorkomen dat we de plaatselijke middenstand opzadelen met concurrenten.”

Emotioneel

Voorlopig is daarvan nog geen sprake. “We hebben inmiddels genoeg grond aangekocht om met de aanleg te beginnen. Diverse boeren zijn uitgekocht en hun bedrijven naar elders verplaatst. Voor die mensen was dat vaak een emotionele gebeurtenis. Ze woonden meestal al hun hele leven in het Oldambt toen ze werden uitgekocht. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden met hun belangen. Voor zover ik weet, is de meerderheid tevreden. Ook al blijft het een grote verandering in hun leven.” Behalve een perceel in het westen en een aantal percelen in het oosten is de benodigde grond in handen van de Blauwe Stad bv, waarin Ballast Nedam Bouwborg, Geveke en Bam/Wilma zijn verenigd in een ontwikkelingsmaatschappij. “Voor de gebieden die we nog niet hebben, beginnen binnenkort onteigeningsprocedures.” De eerste werkzaamheden bestaan vooral uit het treffen van voorzieningen om het meer mogelijk te maken. “We kunnen in feite volstaan met het onder water zetten van een deel van het gebied. Het is dus niet nodig een groot gat te graven. Rond het meer leggen we natuurlijk dijken aan. Daarvoor gebruiken we klei die elders binnen de Blauwe Stad vrijkomt. Het meer is er overigens niet alleen voor recreanten, het dient ook als berging bij hoge waterstanden. In extreme gevallen kan het waterpeil vijftig centimeter stijgen. Daarom wordt in het Winschoterdiep een inlaatwerk aangelegd, terwijl in het westen een voorziening komt om het water weer uit te laten stromen.” Welke aannemers aan de slag gaan bij de aanleg van het meer is vooralsnog niet bekend. Volgende maand begint de Europese aanbesteding. De eerste modelwoningen worden in 2004 opgeleverd en dan begint ook de verkoop. Een jaar later worden de eerste bewoners verwelkomd. “Ik verwacht dat de meeste mensen die hier een huis kopen, zeg maar zo’n tachtig procent, uit het Noorden afkomstig zullen zijn. Ook zullen er wel een paar Duitsers op afkomen. We zitten uiteindelijk vlak bij Duitsland. Het project leeft hier in het Noorden. De argwaan die er in het begin was, heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen”, aldus Anne Kolmer van de Blauwe Stad bv.

‘De argwaan is omgeslagen in vertrouwen’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels