nieuws

Berliner wand voorkomt verder wegglijden van talud spoordijk in Vogelenzang

bouwbreed

vogelenzang ­ Het doorlopende pad aan de achterzijde van woningen in Vogelenzang verdween langzaam maar zeker door het wegglijdende talud van de spoordijk. Unihorn Ingenieursbureau Scharwoude ontwikkelde daarom in opdracht van ProRail een plan voor de taludverbetering waarbij een Berliner wand het wegzakken van grond in de toekomst voorkomt.

Bewoners in Vogelenzang klaagden over de slechte staat van het spoorwegtalud. Met name waar op de erfgrens grondkerende constructies ontbraken, was in de afgelopen jaren grond van het talud vanaf het geluidsscherm op de spoordijk tot over de erfgrens van de privé­terreinen van bewoners terechtgekomen. ProRail bestaat sinds 1 januari uit een samenwerkingsverband van de ‘oude’ organisaties Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding en verzorgt het beheer van het spoorwegnet. Om het probleem te verhelpen wil ProRail de teen van het talud weer laten samenvallen met de erfgrens en een constructief betrouwbare en duurzame grondkering aanbrengen. In opdracht van ProRail bereidt Unihorn BV de werkzaamheden voor en draagt het bedrijf zorg voor directievoering en toezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden. Volgens projectleider J.J.A. Dogger heeft Unihorn zeven oplossingen onderzocht. Van elk van de oplossingen zijn de effecten op de stabiliteit van de dijk onderzocht. Eerlijkheidshalve meldt Dogger dat enkele ontwerpen sowieso geen kans van slagen hadden. “Een van de oplossingen was de nul­situatie waarbij de mogelijkheid werd bekeken geen wijziging aan te brengen. Die viel uiteraard meteen af.”

H­profielen

Uit de reële mogelijkheden koos ProRail uiteindelijk voor de Berliner damwand. Dit is een constructie die bestaat uit stalen H­profielen in combinatie met een grondkerend scherm. Tussen elk van de staanders wordt het scherm van betonplanken geplaatst. De staanders met een lengte van ongeveer 5,5 meter gaan 4 meter de grond in. Volgens Dogger geeft dat het talud voldoende stabiliteit en is het bovendien economisch en uitvoeringstechnisch gezien de meest voor de hand liggende oplossing. Dogger: “Achter de huizen is erg weinig ruimte over voor de inzet van groot materieel. Een Berliner wand is te maken met verhoudingsgewijs kleine machines.” Naast het herstel van het talud vindt een asbestsanering plaats. Dogger: “Bij spoorwegen is altijd verontreiniging te vinden. Maar hier liggen bovendien complete asbesthoudende dakplaten op het maaiveld.” Deze platen worden verwijderd. Een afdekkende laag teelaarde van 10 centimeter isoleert vervolgens de overige verontreiniging in de grond zoals koper en zink. Het saneringsplan is al goedgekeurd door de provincie. De openbare aanbesteding vindt plaats in februari. Dogger houdt rekening met een uitvoeringstijd van ongeveer zestien weken.

Reageer op dit artikel