nieuws

Bedieningselementen machines genormeerd

bouwbreed Premium

Bedieningselementen machines genormeerd

delft ­ Deel 3 van de internationale norm NEN­EN­IEC 61310 regelt de veiligheidseisen voor bedieningsorganen die deel uitmaken van het zogeheten mens­machine­raakvlak (MMI). Ontwerpers kunnen zo vroegtijdig rekening houden met de toepassing van de machine. NEN heeft deze norm overgenomen en vertaald. Deel 1 (eisen aan zichtbare, hoorbare en voelbare signalen) en deel 2 (eisen aan aanduidingen) verschenen eerder in het Nederlands. De norm stelt algemene eisen aan de genormaliseerde bewegingsrichting voor bedieningsorganen, de opstelling van een bedieningsorgaan ten opzichte van andere bedieningsorganen en de samenhang tussen een handeling en de eindeffecten. NEN­EN­IEC 61310 gaat uit van de mondiale norm IEC 60447. Machines die volgens de veiligheidseisen van de Europese norm zijn gebouwd voldoen tevens aan de Fundamentele Veiligheidseisen van de Machinerichtlijn 89/392/EEG en aan de overeenkomstige EVA­regelingen. Deze Europese norm voldoet tevens aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG.

Reageer op dit artikel