nieuws

AVBB wil snelle formatie voor gezond economisch klimaat

bouwbreed Premium

“Er moet heel snel een nieuw kabinet komen zodat met voortvarendheid een beleid gevoerd kan worden om het economische klimaat te verbeteren.” Dat is in een enkele zin de eerste reactie van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) op de dag na de verkiezingen.

Economische groei is van het allergrootste belang voor de oplossing van grote maatschappelijke problemen. De winstgevendheid van bedrijven zal verder moeten toenemen. Er dient meer ruimte te komen om te ondernemen en kostenmatiging is noodzakelijk. Na een zwak 2002 zijn de economische vooruitzichten voor dit jaar weinig rooskleurig. Dit komt deels door de internationale conjunctuur, maar ook door de voortgaande verslechtering van de prijsconcurrentie van het Nederlandse bedrijfsleven. Binnen de Europese Unie scoort Nederland zwak. Vanaf midden 2001 is van economische groei nauwelijks sprake meer. Weinig signalen duiden op een herstel. Zonder gerichte en ingrijpende maatregelen zal de werkgelegenheid (verder) afnemen, de werkloosheid oplopen, de winstgevendheid van bedrijven dalen en de lasten stijgen. Dit alles geldt voor veel sectoren van de economie, maar in het bijzonder voor een arbeidsintensieve sector als de bouw. Niet vergeten mag worden dat de bouw een vooraanstaande sector in de Nederlandse economie is met een jaarlijkse productie van 46 miljard euro en 9,5 procent van het aantal ondernemingen en ruim 400.000 werknemers omvattend. Bijna de helft van alle investeringen in ons land zijn bouwgerelateerd. Het AVBB pleit voor snelheid bij de kabinetsformatie. Door de politieke verwikkelingen is bijna een jaar lang op belangrijke beleidsterreinen nauwelijks voortgang geboekt, zoals bij de stedelijke herstructurering, het opkrikken van de woningbouwproductie en het hele gebied van de ruimtelijke ordening. Vervolgens moet het nieuwe kabinet voldoende middelen uittrekken voor noodzakelijke investeringen, zoals in de infrastructuur. Hiervoor kan bijvoorbeeld ‘het kwartje van Kok’ worden ingezet om het dagelijks fileleed te verlichten. Ook alternatieve financieringsmogelijkheden moeten naar het oordeel van het AVBB duidelijker in beeld komen. Door publiek­private samenwerking kan meer ruimte worden gegeven aan marktpartijen. AVBB­voorzitter Brinkman heeft voorts een pleidooi gehouden voor het model van een kapitaaldienst, waarbij de overheid niet alle uitgaven in één jaar hoeft te doen. Om de stedelijke herstructurering te bevorderen moet het groot onderhoud in bepaalde omstandigheden fiscaal worden bevorderd. Dit zou kunnen worden betaald uit de middelen die zijn uitgetrokken voor afschaffing van de onroerend­zaak belasting. Daadkracht is noodzakelijk om de economie ­ en daarmee de samenleving ­ een extra impuls te geven. Die boodschap wil het AVBB meegeven aan allen die binnenkort worden betrokken bij de formatie van een nieuw kabinet.

Door pps kan meer ruimte worden gegeven aan marktpartijen

Reageer op dit artikel