nieuws

André Rouvoet

bouwbreed

“Te vaak wordt de bijbel verkeerd geciteerd met ‘wie niet werkt zal niet eten’. Daar ben ik het niet mee eens. Maar we moeten proberen beter te schiften. Degene die kan werken, moeten we aan de slag zien te krijgen.”

ChristenUnie

Politici, bewindspersonen en ambtenaren moeten in hun optreden geloofwaardig zijn. Hun integriteit mag niet ter discussie staan. De ervaring leert dat een goede overheid niet vanzelfsprekend is. Aanleg infrastructuur zonder versnippering. Geluidswallen ‘groen’ uitvoeren. Geen grootschalige uitbreiding wegen. Aanleg ongelijkvloerse kruisingen om aantal spoorovergangen te verminderen. Versnelde nieuwbouwproductie door snijden in regels en procedures. Aandacht voor goedkopere nieuwbouwwoningen voor ouderen en starters. Duurzaam bouwen verplicht. Deltametropool als ongecontroleerde bovenlokale bestuurslaag vervangen door gemeentelijke samenwerking. Randmeer in Noordoostpolder. Groene Hart beschermen, alleen noodzakelijke bouw toestaan. Bestemmingsplannen simpeler aanpassen en handhaven. Contouren uit Vijfde nota blijven. Uitbreiding bepalen dorpen en steden zelf. Invoering openruimteheffing. Alternatieven voor dijkverzwaring stimuleren. Mensen in de wao moeten voor hoogte en duur van de uitkering kunnen rekenen op overheid. Ziekte door stress betekent geen recht op uitkering. Persoonsgebonden budget en begeleiding voor elke rechthebbende. Beperken hypotheekrenteafrek tot een bedrag van 225.000 euro.

Reageer op dit artikel