nieuws

Amsterdams structuurplan voorgoed van tafel

bouwbreed

amsterdam ­ Wethouder Stadig van stedelijke ontwikkeling staakt voorgoed zijn pogingen om voor de periode 2010­2030 heldere keuzes te maken over woningbouwlocaties in Amsterdam. Hij draagt geen alternatieven aan voor de volkstuinen en sportvelden die van zijn eigen PvdA niet mogen worden bebouwd.

Amsterdam zoekt voor de periode vanaf 2010 plaats voor 50.000 nieuwe woningen. Over negentig procent van de mogelijke bouwlocaties bestaan geen grote politieke problemen. Maar de PvdA is mordicus tegen bebouwing van sportvelden en volkstuinen, onder meer in het stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld. Reden voor de wethouder om vorige week inderhaast het ontwerpstructuurplan ­ waar enige jaren aan is gewerkt ­ van tafel te halen. “Bij de start van de planvorming steunde iedereen de keuze voor meer stedelijkheid. Nu alles bij elkaar komt, ontstaan er problemen. Er ontstaat zoveel verwarring dat het beter is de echte keuze van locaties aan toekomstige bestuurders over te laten,” aldus Stadig. Hij zal zich in een nieuw te formuleren voorstel beperken tot een verstedelijkingsvisie; niet meer dan een optelsom van alle mogelijkheden.

Bedrijfsleven

Het Amsterdamse bedrijfsleven hoeft volgens hem niet bezorgd te zijn dat door uitbreiding van woningbouw in het Westelijk Havengebied bedrijvigheid geen kans meer krijgt. Inperking van bedrijventerreinen is niet aan de orde. Mogelijk zal de stad het oog laten vallen op verdergaande uitbreiding van IJburg, bebouwing van Waterland of woningbouw in de omgeving van de Amstel.

Bouwproductie

Onduidelijk is overigens of de eerder in regionaal verband afgesproken bouwproductie van 50.000 woningen binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam wel noodzakelijk is. Minister Kamp verkondigde afgelopen week dat bij afnemende immigratie de vraag naar meer woningen in de Randstad drastisch zal dalen. Verder kondigde de gemeente aan onderzoek te doen naar het toekomstige karakter van de volkstuinen. Mogelijk kunnen de tuinen een meer openbaar karakter krijgen. Ook wordt bekeken of permanente bewoning tot de mogelijkheden behoort.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels