nieuws

‘Alleen maar openbaar aanbesteden’

bouwbreed

borger ­ Weinig kosten voor overhead, een bescheiden bedrijfspand en vijf broers die zich dag en nacht willen inzetten voor het familiebedrijf. Dat is volgens mede­eigenaar Martin Krans het geheim van het in 1994 opgerichte Aannemersbedrijf Krans in het Drentse Borger.

Met veel succes weet de vennootschap onder firma (vof) in toenemende mate grote werken bij openbare aanbestedingen voor de neus van de concurrentie weg te kapen. “Van mij mag alles wel openbaar worden aanbesteed, zodat wij voor alle werken een eerlijke kans krijgen om mee te doen”, stelt Martin Krans dan ook onomwonden.

Niet iedereen is even blij met het gestaag groeiende aannemersbedrijf uit Drenthe, dat verspreid door het hele land opereert. De circa dertig concurrenten hebben in toenemende mate het nakijken bij openbare aanbestedingen, aangezien de gebroeders de werken meestal goedkoper kunnen uitvoeren. De concurrentie probeert regelmatig opdrachtgevers ervan te overtuigen dat Krans niet zou voldoen aan de gestelde criteria. “De afgelopen jaren is het een keer of zeven gebeurd dat we een advocaat hebben moeten inschakelen voor een arbitragezaak”, legt Krans uit. “Slechts één keer bleek dat terecht, want toen voldeden we inderdaad niet aan de gestelde criteria voor dat werk.”

Gesloten wereld

Volgens Krans kost zo’n arbitragezaak per keer toch gauw 30.000 à 40.000 euro aan advocaatkosten. “Daar zie je uiteindelijk maar een heel klein deel van terug en bovendien vertraagt het de werken nogal. Dat is voor zowel de opdrachtgever als voor ons bedrijf vervelend.” Deze gang van zaken tekent volgens Martin Krans de sfeer in de weg­ en waterbouw. “In mijn ogen is het een nogal gesloten wereldje, waarin de ‘gevestigde orde’ ­ de bedrijven die op basis van de strenge criteria alleen maar in aanmerking komen voor de projecten ­ het niet altijd kan hebben dat je op basis van eerlijke concurrentie een werk voor iemands neus wegkaapt. Overigens zijn daar ook uitzonderingen op, want sommige bedrijven vatten het best sportief op en geven gewoon toe dat wij een hele scherpe prijsstelling hebben.”

Taakverdeling

De vijf broers hebben hun taken binnen het bedrijf Krans onderling dan ook goed verdeeld. Martin zit op het kantoor van Krans in Borger, Robert doet de waterbouw, Lucien doet het onderhoud van wegen, Alwin assisteert op kantoor en studeert daarnaast civiele techniek in Delft en Peter is belast met het onderhoud van de website van het bedrijf, bemoeit zich actief met de acquisitie en studeert daarnaast nog bedrijfskunde in Rotterdam. “We zijn gemiddeld zo rond de dertig jaar oud en staan dag en nacht klaar om een order in de wacht te slepen”, legt Martin Krans uit. “Vooral op het gebied van het onderhoud op korte termijn, bijvoorbeeld als het gaat om onderhoudsbestekken na ongelukken, zijn we heel scherp en snel.”

Momenteel is het bedrijf Krans druk doende met een groot waterwerk, namelijk het herstel van de kribben in het Pannerdens Kanaal, een verbindingskanaal tussen de Rijn en de Waal en de IJssel. Aan Krans de taak de uitgesleten koppen van de kribben te herstellen. Dat gebeurt door het laten afzinken van een zinkstuk van gevlochten wilgentenen ter grootte van een half voetbalveld, waarop vervolgens zo’n 1400 ton stenen wordt aangebracht. In totaal moeten er dertien van die koppen worden hersteld. Het werk heeft echter wat vertraging opgelopen door het hoge water in de rivieren van de afgelopen weken.

Tegenslag

Dat ook een familiebedrijf als Krans weleens te maken heeft met een forse tegenslag bleek enkele weken geleden toen vandalen zo’n zinkstuk lossneden, voordat het gevaarte van veertig bij vijftig meter kon worden afgezonken. De mat raakte op drift op de Rijn en kon uiteindelijk door elf medewerkers van Krans worden geborgen en vervolgens worden afgevoerd naar de vuilstort. Een flinke schadepost. Martin Krans wil niet zover gaan de concurrentie direct te beschuldigen van deze ‘sabotage­actie’. “Daarvoor is geen enkel bewijs, maar toch zet het je ­ gezien de verhoudingen met de ‘gevestigde orde’ ­ wel aan het denken.”

Aannemersbedrijf Krans in Borger wordt sinds 1994 gerund door de broers Robert, Lucien, Martin, Alwin en Peter. Van oudsher is het bedrijf Krans, met momenteel een jaaromzet van circa 14 miljoen euro, gespecialiseerd in het onderhoud van autosnelwegen en rivieren. In toenemende mate storten de vijf broers zich ook met succes op openbare aanbestedingen van nieuwe projecten op het gebied van de weg­ en waterbouw. Daarmee bemachtigt Krans veel grote werken, die voorheen nog exclusief waren voorbehouden aan een select groepje bedrijven van de ‘gevestigde orde’. Krans telt gemiddeld rond de dertig werknemers, waarvan 22 mensen in vaste dienst. Het bedrijf beschikt over acht vaartuigen voor waterwerken en twintig machines en auto’s voor wegenonderhoud.

Reageer op dit artikel