nieuws

Aantal bouwvakkers daalt met 0,4 procent

bouwbreed Premium

amsterdam ­ Het aantal werknemers in de bouw is in 2001 met 0,4 procent gedaald tot 230.422. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, gepubliceerd in het rapport ‘Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid in 2001’.

Het onderzoeksinstituut constateert verder dat het aandeel uitvoerders de afgelopen tien jaar sterk is toegenomen, van 11,9 procent in 1992 tot 15,5 procent in 2001. De gemiddelde leeftijd van werknemers in de bouw is gestegen van 35,1 tot 37,6 jaar. Het aantal nieuwe toetreders daalde met 1350; bij hertoetreders is sprake van een daling met ruim vierhonderd. Evenals voorgaande jaren steeg het aantal vrouwen dat werkzaam was op de bouwplaats en kwam uit op bijna 1500.

Reageer op dit artikel