nieuws

Aanhoudende onduidelijkheid over wachtsporen Amsterdam

bouwbreed

den haag ­ Het verbreden van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht zal tot gevolg hebben dat een knelpunt in het spoorwegennet wordt opgeheven. Omwonenden maken echter bezwaar tegen het bestemmingsplan, omdat zij niet tevreden zijn over de gang van zaken. Er blijft volgens hen onduidelijkheid bestaan over de wachtsporen.

Onlangs zijn bij de Raad van State in Den Haag de bezwaren behandeld van omwonenden tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan, dat de verdubbeling van het spoor mogelijk moet maken. Het bestemmingsplan omvat een circa 3,5 kilometer lang tracégedeelte van de spoorverbinding Amsterdam­Utrecht, ter hoogte van stadsdeel Zuid­Oost, ten zuiden van station Bijlmer. De Omwonenden vrezen dat hun woongenot wordt aangetast, met name door geluidsoverlast. De provincie heeft de plannen goedgekeurd. Ten onrechte vinden de bezwaarmakers. Zij zeggen dat er geen rekening is gehouden met hun grieven. Het steekt hen met name dat de mogelijkheid blijft bestaan dat er in de toekomst wachtsporen worden aangelegd, ondanks toezeggingen van de gemeente dat dit niet gebeurt. De bestaande sporen, die volgens de omwonenden als wachtsporen zouden kunnen gaan fungeren, worden zeker gesloopt als het project is gerealiseerd, aldus Rail Infrabeheer. Dat is immers in samenspraak met de gemeente bepaald. Uitspraak volgt over circa zes weken.

Reageer op dit artikel