nieuws

Van der Valk krijgt begeleiding van Tiel

bouwbreed

tiel – Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel hebben een ambtenaar aangewezen voor de begeleiding van Motel Tiel BV. Het college twijfelt aan de professionaliteit van Van der Valk, maar constateert dat de gemeente zelf ook op zeer veel fronten tekort is geschoten.

Op 10 februari 2002 stortte een deel van het parkeerdek van Motel Tiel in. Als door een wonder vielen daarbij geen slachtoffers. De oorzaak was een constructiefout. De gemeenteraad vroeg om opheldering. Gisteren presenteerde het college de resultaten van een eigen onderzoek van de gemeente. Het wordt op 19 juni in de gemeenteraad behandeld. In het rapport staat dat Motel Tiel zelfs na 10 februari blijk geeft van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Nog steeds leeft het de wettelijke voorschriften niet na en stelt zelfs daarvan niet op de hoogte te zijn. Het is aanleiding voor de gemeente om een verscherpt regime in te stellen voor Van der Valk. Het antwoord van de gemeente is de aanwijzing van een ambtenaar, die specifiek voorlichting moet geven aan Motel Tiel. Daarnaast moet hij of zij voorwaarden stellen, toezicht houden en handhaven.

Ontluisterend

Uit het rapport komt een ontluisterend beeld naar voren van de rol van de gemeente. Strijdigheden met vergunningen en het bestemmingsplan werden gelegaliseerd noch bestreden. ‘Bij het realiseren van de doelstellingen paste geen intensief toezicht en het hanteren van procedures die de realisatie van het motel zouden kunnen vertragen’, schrijft het college. De gemeente heeft destijds de grondprijs voor Van der Valk verlaagd van 90 naar 15,20 gulden per vierkante meter en een feitelijk onjuiste verklaring afgegeven over de grond, om Van der Valk geen overdrachtsbelasting te laten betalen. De gemeente heeft wel overtredingen geconstateerd (illegaal bouwen met staal in plaats van beton, gebruik van de ruimte onder het parkeerdek als zaal) maar is daartegen niet opgetreden. Het rapport lijkt een ‘mea culpa’ van het gemeentebestuur. In de proloog distantieert het college zich echter van de ramp. Die is immers veroorzaakt door een constructiefout uit het begin van de jaren tachtig.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels