nieuws

Startschot woningbouw Suriname

bouwbreed

paramaribo – De Amsterdamse burgemeester Cohen heeft zaterdag in Paramaribo de eerste steen gelegd voor een kleinschalig woningbouwproject. De bouw van de zeventien huizen is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerkingsverband van de Amsterdamse corporaties Het Oosten en Algemene Woningbouw Vereniging en de gemeente Amsterdam.

Met de Surinaamse overheid is een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van in totaal vijfhonderd woningen, uitgesmeerd over een periode van vijf jaar. Het is voor het eerst sinds mensenheugenis dat er op een dergelijke schaal betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Het project Sekrepatu Dyari, wat Schildpaddengrond betekent, is tot stand gekomen op initiatief van de Surinaams-Nederlandse architect Lucien Lafour. De constructie waarvoor gekozen is, is uniek voor Suriname. De in Suriname opgezette stichting Sekrepatu zal gaan functioneren naar voorbeeld van Nederlandse woningcorporatie, zonder inmenging van de overheid. Vanuit Nederland wordt de organisatie ondersteund door de door de Amsterdamse woningcorporatie opgezette stichting Brasa. De woningcorporatie en de gemeente Amsterdam hebben voor gedeeltelijke financiering voor dit project gezorgd, terwijl verschillende bedrijven en particulieren met giften een steentje hebben bijgedragen. De Amsterdamse partners stellen daarnaast de stichting Sekrepatu financieel in staat de komende vijf jaar te functioneren. De bouw van de eerste zeventien woningen wordt gezien als een pilot-project. De woningen kosten gemiddeld zo’n 22.000 euro en worden voor circa honderd euro per maand verhuurd. Om de verhuur rendabel te maken, zou volgens F. Bijdendijk, directeur van de Algemene Woningbouwvereniging, eigenlijk een kleine 200 euro gevraagd moeten worden. ‘Dat is echter voor de meeste Surinamers niet haalbaar. Mensen die nu voor deze huizen in aanmerking willen komen, moeten minimaal zo’n 350 euro per maand verdienen. We moeten wel, zeker bij dit eerste project. Want als het hier financieel al fout loopt, dan kun je in de toekomst helemaal niets meer.’ De plannen om de overeengekomen honderd woningen per jaar te bouwen liggen reeds klaar. Maar G. Anderiesen, directeur van de woningbouwvereniging Het Oosten en voorzitter van de stichting Brasa, zegt dat er nog wel wat lastige drempels overwonnen zullen moeten worden. ‘De grond voor dit project hebben we voor behoorlijk wat geld van particulieren moeten kopen. Dat is in de toekomst niet haalbaar. We zullen dus met de overheid moeten overleggen om te zien of zij geen grond beschikbaar kan stellen. Maar dat zal moeilijk zijn, zeker in de stad zelf.’ Bijdendijk: We denken in ieder geval dat we met dit pilot-project aan de Surinaamse samenleving laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om betaalbare woningen te bouwen. Wat dat betreft heeft deze eerste steenlegging ook een enorme symbolische waarde.’ ‘De symbolische waarde hiervan is enorm’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels